Pietní akt hudebně doprovodil pěvecký sbor Svatopluk.

„V loňském roce, když řádil v republice covid, stál na tomto místě s kyticí v ruce každý z nás sám. Ani teď se situace s koronavirem nevyvíjí právě růžově. O to víc si vážím toho, že jsme se dnes mohli sejít, abychom tento významný den uctili společně, za pár dnů či týdnů může být situace zcela jiná. Důležité věci je však třeba si připomínat nejen dnes, ale průběžně, protože jedině tak se na ně nezapomene,“ řekl uherskohradišťský starosta ve svém proslovu.

K oficiálnímu vyhlášení samostatnosti došlo dne 28. října roku 1918 na Václavském náměstí v Praze. Československý stát vznikl dva týdny před koncem první světové války. 

Zájem o třetí dávku. Mobilní týmy vyjíždějí očkovat seniory po celém Slovácku
Zájem o třetí dávku. Mobilní týmy vyjíždějí očkovat seniory po celém Slovácku

V Uherském Hradišti těmto událostem předcházel důležitý a velmi rozsáhlý akt, konaný 26. května ve Smetanových sadech - Manifestační sjezd slováckého lidu. 20 tisíc účastníků nebylo zrovna zanedbatelné číslo – taková masa lidí zde zastupovala 76 obcí z Uherskohradišťska, 27 obcí z Kyjovska, 24 z Hodonínska a 52 obcí z Uherskobrodska.

Přes rozsáhlé policejní represe přijeli také zástupci Slováků, které shromáždění nadšeně přivítalo. Na sjezdu promluvila řada řečníků. Mezi nimi také poslanec a pozdější olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan. Ten mimo jiné kategoricky prohlásil, že si na Vídni svá práva dobudeme.

Telegram se zprávou o vzniku republiky přišel 28. října 1818 ve večerních hodinách na nádraží, starostovi Františku Benešovi byl doručen do vinného sklepa v Mařaticích, kde právě dlel se svými přáteli.

Po přípitku s přáteli na zdar republice se vrátil do města, kde bylo v Měšťanské besedě sestaveno provolání, které ještě v noci tiskař Karel Novotný vytisknul a bylo vylepeno, aby oznamovalo tuto zprávu obyvatelům. Poté co se zpráva o rozpadu monarchie a vzniku Československa 29. října v ranních hodinách rozšířila mezi obyvatele města, probíhaly po celý den spontánní oslavy.

Jan Pášma