Součástí výstavy je i krátké představení jednotlivých odrůd a výstava památných stromů regionu.

„Studenti místních škol se dopoledne zúčastní sázení lip v ulici J. E. Purkyně. Chtějí tím přispět k rozvoji a obnově městské zeleně,“ vysvětlila mluvčí uherskohradišťské radnice Petra Vaďurová Zemčíková.

V odpoledních hodinách organizátoři akce nabídnou tvořivé dílny pro děti a dospělé, hry a soutěže s ekologickou tematikou.

V podvečer od 17.30 do 19.00 se v komorním sále Reduty uskutečení beseda pro veřejnost na téma Městská zeleň. Hosty budou zástupci ochrany přírody v Uherském Hradišti i Zlínském kraji a také inspektor České inspekce životní prostředí z oddělení ochrany přírody. Účastníci besedy se dozví novinky o právech a povinnostech občanů při údržbě zeleně, způsoby ochrany veřejné zeleně a další zajímavosti.

„Organizátoři, kterými jsou vedle města Uherské Hradiště také Centrum ekologické výchovy Žabka při SVČ Klubko Staré Město a Přírodovědné centrum TRNKA při DDM Uherské Hradiště doufají, že tato zajímavá akce se stane základem nové tradice, jak připomenout Den stromů a význam zeleně ve městě,“ poznamenal místostarosta Uherského Hradiště Květoslav Tichavský.