„Centrální prostor umožňující vystoupení v rámci kulturních programů s odpovídajícím hledištěm schází. Realizovaný projekt má za cíl tento nedostatek odstranit,“ naznačila místostarostka Marcela Čechová.

Záměr zbudování přírodního amfiteátru jako doprovodné infrastruktury Muzea v přírodě Rochus byl podle radničního mluvčího Jana Pášmy obsažen už v Integrovaném plánu rozvoje bývalého vojenského výcvikového prostoru Rochus, který zastupitelstvo města schválilo v roce 2009.

Město by aktuálně chtělo mít amfiteátr, jenž je součástí mezinárodního projektu se slovenským městem Púchov, hotový ještě v letošním roce. Umístěný bude na okraji parku, v místě staré třešňové aleje nad vodojemem.

„Vypadat by měl podobně jako amfiteátr ve Vlčnově a jeho kapacita bude 400 míst. Lokalita, kde vyroste je momentálně poměrně zarostlou částí území,“ řekl Deníku ředitel Parku Rochus Jan Blahůšek.

V plánu je podle Marcely Čechové vybudovat amfiteátr z části přírodní, kdy návštěvníci budou sedět na zatravněné ploše a z části uzpůsobit hlediště k sezení na mobilních dřevěných lavicích.

Jak bude vypadat nový amfiteátr? Inspiraci hledali ve Vlčnově:

close Přírodní amfiteátr v Uherském Hradišti má vypadat podobně, jako ten už existující ve Vlčnově. info Zdroj: se svolením OÚ Vlčnov zoom_in Přírodní amfiteátr v Uherském Hradišti má vypadat podobně, jako ten už existující ve Vlčnově.

Stavební práce budou zahrnovat terénní úpravy, vytvoření svahu pro hlediště a vodorovné plochy pro pódium. „Nutná bude také výstavba nové komunikace, která navazuje na hlavní příjezdovou cestu do areálu, zřízení kabelové přípojky a vybudování osvětlení přístupu a prostoru amfiteátru," sdělil podrobnosti Jan Pášma.

Provedeny podel něj budou i přípravné sadovnické práce zaměřené na dočištění území od staré nežádoucí vegetace a konečné výsadbové práce na parkových plochách v okolí přírodního amfiteátru. "Práce si vyžádají celkové náklady přesahující 10,7 milionu korun," upřesnil Pášma. Do konce července by podle něj měla vzniknout zpevněná plocha pro pódium, dvě schodiště, plošiny pro lavice k sezení a mobilní pódium.

Akce je součástí projektu v rámci přeshraniční spolupráce programu Interreg Slovenská republika – Česká republika, jehož předmětem je vybudování nového přírodního amfiteátru v Parku Rochus a revitalizace lesoparku Lachovec ve slovenském městě Púchov. Realizací těchto společných aktivit má dojít k zatraktivnění přírodního a kulturního dědictví příhraničních regionů. Součástí projektu budou i následné aktivity kulturní výměny a společných akcí v obou areálech.