„Vybírám si školu pro své další studium. Pokud by byla v Hradišti možnost získat dokonce i magistra, je to samozřejmě velké plus a důvod pro to více zvážit, jestli nezůstanu studovat právě tady," líbí se novinka Kláře Koukalové, studentce jedné z hradišťských středních škol.

Studovat bude možné tři obory

Budoucí magistři budou moci v Hradišti prezenčně studovat program Bezpečnost společnosti. Ten bude v sobě obsahovat tři obory, které se na FLKŘ v současnosti vyučují v rámci bakalářského studia ochrana obyvatelstva, řízení environmentálních rizik a ovládání rizik. Ty navíc doplní i nová specializace logistika.

O titul magistr by mohlo od září začít usilovat prvních 60 studentů. „Kvůli problémům naší fakulty jsme v minulých letech přišli o 272 studentů, kteří odešli na jiná navazující magisterská studia. Tato událost je pro nás proto velmi důležitým krokem, protože fakulta bez navazujícího magisterského studia není v podstatě brána vážně. Doufám, že se na magisterské studium budou hlásit minimálně všichni naši bakaláři, kterých bude asi sto čtyřicet," poznamenal děkan FLKŘ Jiří Dostál.

Po otřesech přichází stabilita

Ten byl do čela fakulty zvolen v říjnu 2014, aby tuto vzdělávací instituci stabilizoval po vlně personálních turbulencí, které podle jeho slov výrazně snížily kredit školy. Dlouholeté úsilí přivést do Uherského Hradiště magisterské studium se teď konečně podařilo dovést do úspěšného konce.

I vedení města přitom předpokládalo, že zde bude o dost dříve.

„Museli jsme kvůli tomu dokonce sjednávat nějaké výjimky ve smlouvách se školou. Fakulta v minulosti zažila hned několik otřesů, pod novým děkanem ale přestála složité období a jsem rád, že se teď daří naplňovat jeho vize. Je to důležitý krok k tomu, aby byla fakulta stabilní," konstatoval starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Nové možnosti studia budou podle jeho názoru velkým přínosem i pro samotné město. „Je šance, že v rámci univerzity vzniknou místa pro vysoce kvalifikované pracovní síly, které jinak ihned po studiu zůstávají ve větších městech. Vzdělaní lidé totiž pomáhají našemu městu se posouvat dál," vysvětlil starosta.

Magisterské studium v Uherském Hradišti nicméně není jedinou novinkou zdejší fakulty. Ta mimo jiné také oznámila, že se jí podařilo rozšířit akreditace bakalářského studijního programu Ochrana obyvatelstva o kombinovanou formu studia. Další metou do budoucna je podle vyjádření Jiřího Dostála dosažení doktorandského studia v Uherském Hradišti. O této variantě se údajně dá uvažovat poté, co z FLKŘ vzejdou první absolventi magisterského studia, což je záležitost minimálně dvou let.

FLKŘ vznikla k 1. září 2009 jakožto jedna z fakult Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Sídlí v areálu bývalých kasáren, které armáda opustila v roce 2002. K dnešnímu dni má fakulta přibližně 800 studentů.