Plánované práce v celkové hodnotě kolem 17 milionů korun by měly být hotovy koncem února příštího roku.

„V objektu zůstane provoz kina, přibudou však prostory pro ZUŠ Uherský Ostroh stejně jako místnosti umožňující fungování dalších spolků, například loutkového divadla, ochotnického divadla a podobně. Přístavba byla výhradně zafinancována z prostředků města, ale snažíme se vyřídit dotace na dílčí úpravy," uvedl starosta hluku Marin Křižan.

Současné prostory ZUŠ Uherský Ostroh v Hluku jsou přitom na staré škole v jejich horní části. Co s nimi bude v budoucnu ještě není zcela jasné, přestože se některé plány již rýsují. „Horní část staré školy zůstane po rekonstrukci budovy sokolovny v Hluku nevyužitá. Pokud přemístíme i zbylé třídy základní školy, zůstane v celém objektu pouze Komerční banka, jejíž nájemní smlouva vyprší v roce 2017," upřesnil starosta.

Po celkovém uvolnění budovy tak město bude rozhodovat, zdali opraví i ji nebo zdali se zbourá. „Rozšířilo by se tím náměstí, stejně jako by se odkryl výhled na naši tvrz, která je v současné době schovaná. Zatím jsou to ale vzdálené představy a vize," dodal Martin Křižan.