„Ačkoliv první představení živého betléma uspořádal v roce 1223 František z Assisi ve střední Itálii, v Suché Lozi ve farnosti Bánov se uskutečnilo teprve vloni a setkalo se s velkým ohlasem široké veřejnosti, tedy i lidí z naší obce,“ svěřil se Jaroslav Prchlík, jeden z účastníků příběhu o narození Páně v Bystřici pod Lopeníkem. Veršované lidové hry o narození Ježíška se zhostila obec, spolu s tamní mateřinkou, základní školou a bánovskou farností.

„Když člověk ztratil věčný cíl a hříchem Boha opustil, nezůstal zcela bez pomoci. Dostává slib, že po zlé noci, nového rána na úsvitě, žena se zrodí, jejíž dítě stane se Spasitelem světa,“ řekl po zatroubení u obecního úřadu ponocný a začaly se tak postupně odvíjet biblické scény na několika místech v obci. Před domem u Paníčků, u Baných, na mostku, u Skočovských a v historické stodole, Stavbě roku Zlínského kraje 2018. Vánoční příběh o narození Ježíška vyvrcholil v jesličkách stodoly, nad nímž se skláněla Panna Maria s tesařem Josefem.

„Novorozenému Spasiteli se poklonili v dobových kostýmech písně prozpěvující andělé, pastýři, tři mudrci z Východu, král Herodes, koledovali mu Bystřičtí heligonkáři, ženský sbor Plkotnice ze Suché Lozi a mužský sbor Hútek z Bánova. Největší zásluhu na této akci měl bánovský farář Jiří Kupka,“ sdělil Jaroslav Prchlík. Cílem prvního živého betléma v Bystřici pod Lopeníkem bylo, aby se lidé spolu sešli, zastavili se po tom adventním shonu a připomenuli si historickou událost, která se stala před více než dvěma tisíciletími v Betlémě.

„Myslím si, že se premiérový živý betlém v naší vesnici pořadatelům velice povedl. Pevně věřím, že se v naší farnosti  podařilo vytvořit novou tradici. Jen to počasí mohlo být více zimní,“ dodává Jaroslav Prchlík, který se se svou manželkou představili v jedné scénce uskupení hudebníků, a to s koledou Ejhle naše chasa.