V létě roku 2016 tam bylo otevřeno muzeum lidové architektury. Jedná se o jednu z pěti obcí, která patří do mikroregionu Východní Slovácko a pulsuje v ní aktivní společenský i budovatelský život.

„V minulém roce na jaře jsme zahájili finančně nejnáročnější projekt posledních let a to stavbu zázemí pro obecní techniku, vyrůstající na plochách po demolici jednoho z objektů bývalého družstva,“ řekl starosta obce Martin Gavenda.

Z celkových nákladů ve výši cca 29 milionů korun se radnici na tuto akci podařilo získat dotaci ve výši 18,25 milionu z programu Podpory revitalizace území Ministerstva pro místní rozvoj.

„Vloni jsme realizovali i další drobnější akce, které bylo třeba uskutečnit. Jednalo se o nový komín přepalovacího kotle a úpravy na elektroinstalaci v pálenici, opravu polní cesty od družstva ke hřbitovu a rovněž byly demontovány nevyhovující herní prvky dětského hřiště u základní školy,“ dodal Martin Gavenda.

Kromě investičních akcí chystá tamní radnice rovněž další záměry.

„Projektově byla připravena lesní cesta Sedm bratrů, navazující na již zrealizovanou lesní cestu Zápřední. Uzavřen byl také projekt revitalizace návsi, připravena je také studie obnovy dětského hřiště v zahradě základní školy,“ prozradil starosta.

V současné době podle jeho slov finišuje stavba zázemí pro obecní techniku, která by měla být dokončena v dubnu. Letos počítáme také se zahájením stavby I. etapy lesní cesty Sedm bratrů v délce zhruba jednoho kilometru.

„V první polovině roku 2021 je rovněž naplánovaná oprava povrchu komunikace v lokalitě Zelničky a pokud uspějeme s dotačními žádostmi na opravu místní komunikace od základní školy po obecní úřad a výstavbu nového dětského hřiště u školy, jsme připraveni i tyto projekty realizovat,“ doplnil Martin Gavenda s tím, že se připravují další projekty.

Například ten autobusových zastávek, který řeší rovněž bezpečnost přechodu pro chodce nebo úpravy křižovatky vjezdu do obce včetně navazujících zálivů, chodníků a veřejného osvětlení.

„Ze záměrů, které jsou časově i finančně náročnější, bychom rádi realizovali obnovu případně rekonstrukci inženýrských sítí ve vlastnictví a správě obce. Jedná se o veřejné osvětlení, rozhlas a kanalizaci včetně řešení čištění odpadních vod,“ naznačil starosta.

Dalšími projekty s dlouhodobým horizontem jsou podle něj prvky Plánu společných zařízení, jenž vznikl na základě komplexních pozemkových úprav. Ten řeší mimo jiné rovněž protipovodňová opatření nebo také například dopravní propojení na stávající cyklotrasy okolních obcí.