Na akci, kterou upořádal Český svaz bojovníků za svobodu, městys Buchlovice spolu s tamním Folklorním studiem, buchlovickou chasou a Spolkem podporovatelů historie Buchlovic, přivítala starostka městyse Pavla Večeřová řadu vzácných hostů. Byli jimi Svaz letců generála Janouška z Přerova pod vedením pplk. Karla Kouřila, historička a současně starostka Uherského Brodu Miroslava Poláková, vojáci 74. mechanizovaného praporu z Bučovic pod velením Milana Langra a zástupce Klubu výsadkových veteránů Uherský Brod Josefa Valčíka. Slavnostního aktu se zúčastnili buchlovičtí skauti, folklorní soubor Děcka z Buchlovic, žáci základní školy a dechovka Buchlovjané.

Gastrofestival v Uherském Hradišti, 29. dubna 2023
Gastrofestival v Hradišti přilákal na náměstí tisíce lidí

„Sešli jsme se dnes zde, abychom oslavili 78. výročí osvobození našeho městečka. 78 let je celý jeden lidský život požehnaného věku. Je to hodně dlouhá doba od těchto událostí a stala se spousta dalších věcí. Proto je ale potřeba si významné činy důležité pro životy nás všech, jako je právě znovuzískání svoboda pro naši zem, neustále připomínat,“ řekla v úvodu pietní akce starostka městyse Buchlovice Pavla Večeřová.

Společně s místostarostkou městyse Hanou Andrlovou pak položily k památníku padlých věnec a kyticemi květin položených k pomníkům vzdali hosté hold těm, kteří se zasloužili o mír, v němž už léta můžeme žít.

Studentka 4. ročníku Gymnázia Uherské Hradiště Kristýna Andrlová ve svém projevu mimo jiné připomenula dubnové dny roku 1945, kdy vstoupily válečné operace do závěrečné fáze. V regionu pod Buchlovem byly rozpoutány tvrdé boje. „Až v odpoledních hodinách 30. dubna 1945, kdy rumunským jednotkám přispěchaly na pomoc posily, byl zlomen poslední odpor německých vojáků, kteří následně utekli směrem k Tupesům. Odpoledne 1. května se za účasti mnoha občanů konala oslava, kterou zpestřila mládež ve slováckých krojích,“ pověděla účastníkům akce Kristýna Andrlová.

Člen Klubu výsadkových veteránů Zlínského kraje, buchlovický Jan Štokman, se rozpovídal o generálu Ignáci Syrovátkovi, nejvýznamnější osobnosti buchlovického odboje, který byl určen velitelem roty Obrany národa v Buchlovicích.

Součástí slavnosti byla ukázka současné armádní techniky příslušníků 74. lehkého motorizovaného praporu z Bučovic. Oslavy osvobození buchlovického městečka vyvrcholily na jeho náměstí stavěním máje.

Než ale došlo k jejímu vztyčení loňskou hodovou chasou a hasiči, mohly děti, mladé dívky i dospělé ženy ozdobit borový vršek máje barevnými stuhami, třeba vlastnoručně podepsanými nebo s jakýmkoliv vzkazy či přáními.