Zda je při hodech měli Buchlovičtí na svátečních stolech a do zlatova opečené husy, to hodoví strůjci ponechali s úsměvem, ale bez komentáře.

Co ale bylo hlavní při tradičních martinských hodech v městyse pod Buchlovem? No přece dva páry stárků, dva šohaji a dvě děvčice v krojích, kteří zažívali stárkovskou premiéru.

Vládci velkého buchlovického hodování byli sourozenci Karáskovi. Starší stárek Hubert (21), vývojář webových stránek, v roli mladšího stárka jeho bráška Matyáš (18), student Střední odborné školy a gymnázia Staré Město. Starší stárky se zhostila Nikola Fialíková (20), studentka UTB Zlín, té mladší Kristýna Andrlová (18), studentka hradišťského gymnázia.

Krojovaní stárci a šohaji si došli pro vyšňořené stárky a děvčice k hotelu Buchlovice.

„Už jsme přešli všechny járky, ještě jsme nenašli ty naše stárky. Tady ony bývajú, naše práva ukrývajú. Tož, stárečky, vyjděte ven a pohostěte nás aj muzikanty dobrým vínkem, jak je v Buchlovicách na hody dobrým zvykem,“ ujal se před hotelem slova starší stárek Hubert Karásek.

Žehnání svatomartinského vína. Každoročně 11. 11. v 11. 11. se na Masarykově náměstí v Uh. Hradišti za znění zvonů žehnají mladá svatomartinská vína. Obřad představuje symbolické poděkování přírodě za úrodu a vinařům za jejich práci.
VIDEO: Svatý Martin přijel na náměstí v Hradišti na klisně Hermíně

„Tož vás tady pěkně vítáme a než vám stárci vaše práva předáme, dovolte nám poděkovat za všecky děvčice, že jste nás přišli pozvat k tej hodovej muzice,“ řekla s nadšením starší stárka Nikola Fialíková. Prozradila, že pro její rodiče, ač sami za svobodna stárky nebyli, je čest, že ji mohli podpořit v tak nádherné hodové události a tradici.

„Rodiče jsou na mé stárkování pyšní a maximálně mě podporovali. Moje stárkování vnímali jako krásnou událost. Navíc už jsme doma jednoho stárka, a to staršího, měli. Byl jím v roce 2018 bratr David. Proto už věděli, co je čeká a šli do toho s nadšením,“ svěřila se mladší stárka Kristýna Andrlová. Jedním dechem dodala, že její maminka Hana, nová místostarostka Buchlovic, stárkovala v městyse v roce 1990.

„Rodiče jsou na nás velmi pyšní a jsou hrdí na to, že jsme se se ctí a zodpovědností ujali tak krásné příležitosti, jakým je stárkování,“ řekli unisono Hubert a Matyáš Karáskovi, starší a mladší stárek buchlovických hodů.

Taťána Kuchařová v hradišťské nemocnici zahajovala fotografickou výstavu.
VIDEO: Taťána Kuchařová otevřela v hradišťské nemocnici výstavu. Podívejte se

Od hotelu Buchlovice vyrazily stárkovské páry s atributy hodů - právy, doprovázené osmdesátičlennou krojovanou chasou, folklorním souborem Děcka z Buchlovic, dechovou hudbou Buchlovjané, dětmi, lajblisty i občany, aby, jak už velí tradice, požádaly před restaurací U Páva Pavlu Večeřovou, starostku městyse, o povolení ke konání hodů.

„Vážení stárci a hodová chaso, přišli jste si požádat o právo slavit letošní martinské hody. Já věřím, že nežádáte o právo slavit hodovou zábavu sami pro sebe, ale za celou poctivou obec buchlovskou,“ usoudila paní starostka. Povolení slavit letošní hody chase dala, ale v sedmi bodech shrnula, co všechno od ní očekává.

„Ať se hody v Buchlovicích tedy dobře vydaří a na vás, stárci a hodová chaso, ať je celá obec pyšná nejen dnes, ale po celý příští rok,“ dala k dobrou první žena Buchlovic, která s místostarostkou Hanou Andrlovou byla den před buchlovickým hodováním na martinských hodech v tamní mateřince.

„Role stárků se zhostili Štěpánek Ondříšek s Michaelkou  Ulrychovou. Je hezké, že už ve školce začínají městysu dorůstat budoucí členové hodových chas a jejich vůdci, stárci i stárky,“ nechala se slyšet Hana Andrlová.

Při sobotní večerní hodové veselici vyhrávala v hale Cihelna dechovka Buchlovjané a cimbálová muzika Oskoruša. Při nedělní večerní zábavě hrála U Páva kapela LCR.