Úderem patnácté hodiny se na kostele svatého Martina rozezněly zvony, které zahájily hodinový program. Před budovou kulturního centra promluvil starosta Buchlovic Jiří Černý a starosta družební slovenské obce Horný Hričov Jozef Trizuljak. Nechybělo ani kulturním pásmo Buchlovjánku I., Děcek z Buchlovic, tanečníků a muzikantů ze Slovenska.

Vítáni transparentem s nápisem Živá tradice = staré kořeny + mladé výhonky přijeli na bryčce ke kulturnímu centru hrabě Leopold Berchtold II. (Arnošt Strýček), jeho choť Ferdinanda (Drahomíra Omelková) a zlechovský kněz Rudolf Chmelař. Ten po krátkém projevu manželů Berchtoldových novému kulturnímu stánku požehnal.

Po přestřižení pásky starosty družebních obcí a hraběcím párem se Buchlovičtí i jejich hosté vydali na prohlídku omlazené budovy. Z projevu starosty městyse Jiřího Černého věděli jedno: Rekonstrukce někdejší školy stála spoustu práce a přes sedmnáct milionů korun. Nebylo proto divu, že hotové výsledky devatenáctimě­síčního snažení řemeslníků chtěli vidět hned při první možné příležitosti.

„Otevřením Slovenskočeského kulturního centra v Hornom Hričove minulý týden a dnes Československého kulturního centra v Buchlovicích jsme položili základ dobré spolupráce obou obcí, ale i národů Čechů a Slováků na společné cestě integrovanou Evropou,“ svěřil se starosta Buchlovic.

Cesta k získání finančních prostředků na realizaci projektů nebyla podle něj lehká. „Museli jsme společně připravit kvalitní projekty nejenom po stránce stavební, ale prosadit se i v konkurenci žádostí o dotaci v programu přeshraniční spolupráce Slovenská a Česká republika,“ potvrdil Černý.

Projekt byl podle jeho vyjádření postaven nejen na provedení rekonstrukcí dvou objektů, ale také na prokázání vzájemné kulturní výměny, jako byly výstavy, společně pořádané kulturní a společenské akce, spolupráce spolků, historiků, sběratelů a lidových řemeslníků obou obcí.

Jeho protějšek, první muž Horného Hričova, neskrýval radost nad splněním společného projektu, na jehož základě přibyla v obou obcích nová vzdělávací a kulturní centra. „U nás i v Buchlovicích aktivně fungují společenské, kulturní a zájmové spolky a organizace. Jim, ale i široké veřejnosti budou sloužit moderní kulturní centra, vybudovaná v rámci přeshraniční spolupráce. Kéž by ty kulturní stánky byly stále plné života,“ prohlásil hornohričovský starosta Jozef Trizuljak.

Chválou nového kulturního centra nešetřili Buchlovičtí ani přespolní. „Je obdivuhodné, co se všechno podařilo v historickém objektu Buchlovic za necelé dva roky vybudovat,“ poznamenal František Popelka z Modré.