„Náš program je více než rok dopředu naplněn, takže se jako vedoucí vždy na začátku roku ptám vedení Domu kultury v Uherském Brodě, jenž kulturní akce zaštiťuje, k jakým akcím budeme nominováni. Na začátku letošního roku jsem se dozvěděla pouze o jarmarcích. Email s dotazem, zdali bychom byli schopni se zúčastnit letošních Slováckých slavností vína mi přišel až v létě, což jsme bohužel na poslední chvíli nedokázali zajistit," sdělila vedoucí Oldšavy Ivana Sušilová.

Proto soubor podle ní, počítal s tím, že Uherský Brod bude reprezentovat někdo jiný.

„Zastupovali jsme město na slavnostech zatím asi dvakrát nebo třikrát, střídáme se s jinými soubory, i proto jsme automaticky předpokládali, že vystupovat bude někdo jiný," poznamenala Ivana Sušilová.

Premiérovou neúčast Uherského Brodu na Slováckých slavnostech vína a otevřených památek tak zažil i brodský veterán ve vedení Komenského města, místostarosta Petr Vrána. To, že by vzniklo pochybení pouze ze strany města, ale odmítá.

„Nabídku, která vzešla od Uherského Hradiště, jsme normálně předali vedoucím našich souborů. Ty nicméně vzkázaly, že mají termíny již obsazené, popřípadě že mají na toto datum obsazenou muziku, takže se Slováckých slavností vína nemohou zúčastnit. Nevím, co bylo jejich konkrétním důvodem, nicméně žádný z brodských souborů neprojevil oficiální zájem, že se chce slavností zúčastnit," uvedl Petr Vrána.

Poukazovat na pozdní vyzvání radnice směrem k souborům považuje Petr Vrána za hledání výmluvy.

„Termíny byly obecně známy dlouho dopředu, takže si kdokoliv na slavnosti čas udělat mohl. Navíc Uherský Brod není organizátorem této akce, takže jsme soubory oslovili pouze na základě organizační schůzky s vedením Klubu kultury Uherské Hradiště. Vždyť i v minulých letech jsme přistupovali k souborům až po schůzce s hradišťskými organizátory a nikdy problém nebyl," kroutí hlavou Petr Vrána.

Klub kultury v Uherském Hradišti však jednal s městy a mikroregiony ve standardní době.

„Stejně jako každým rokem jsme i tentokrát přizvali město Uherský Brod, aby se svým nejzajímavějším programem a svými tradicemi podílelo na Slováckých slavnostech vína a otevřených památek na Mariánském náměstí. Až těsně před slavnostmi jsem dostal oficiální stanovisko od místostarosty Petra Vrány, že se Uherský Brod letos této akce nezúčastní. Důvod mi nebyl sdělen, o tom můžu jenom spekulovat," prozradil ředitel Klubu kultury Uherské Hradiště Antonín Mach, hlavní pořadatel zmiňované akce.

Letošní přístup Uherského Brodu se však nezamlouvá ani vedoucí folklorního souboru Olšava Lence Švehlíkové.

„Klasicky se střídáme v programech na Slováckých slavnostech vína s dalšími třemi soubory. Když nás město na začátku neoslovilo, mysleli jsme si, že oslovilo tentokrát jiný soubor. Nakonec nám však přišla žádost z města až v létě, což už byl termín, kdy jsme neměli prostor reagovat," oponovala stejně, jako Ivana Sušilová.

To, že by se především mělo jednat o zodpovědnost dané oblasti, města či mikroregionu, aby měly na slavnostech zastoupení, potvrdil i Antonín Mach.

„Pódium nikdy nepřipravujeme pro určitý soubor, ale pro město nebo mikroregion, aby představily prezentaci, na níž se chtějí pochlubit tím nejlepším, co v dané oblasti mají. Je potom na jednotlivých zástupcích měst či mikroregionů, koho na akce pozvou a jaký program s nimi domluví," dodal.

Zatímco uherskobrodské soubory poukazují na pozdní výzvu z radnice, její vedení argumentuje tvrzením, že termíny jsou dostatečně známé, a tak si soubory mohly účast na Slováckých slavnostech vína a otevřených památek předem naplánovat.

Související Slovácké slavnosti vína a Dny otevřených památek, 2016