PSALI JSME On-line škola na Moravě? Jen v Březové

Úspěch březovské škole přeje například Miloslava Machulková, jejíž dcera Zuzana tamní distanční výuku absolvovala. Dívce postižené dětskou mozkovou obrnou, která je upoutána na vozík a má potíže se psaním, umožnil tento systém s pomocí matky základní školu dokončit.

„Nemoc pak neznamená větší zátěž v učení například v době potřebného odpočinku. Stačí prostě operativně změnit rozvrh," vysvětlila Miloslava Machulková, podle níž je každodenní docházení do školy pro zdravotně postižené velmi náročné. Je přesvědčena, že mnozí by rozšíření distančního vzdělávání i na středoškolskou výuku uvítali.

Středoškolské vzdělání na dálku pro vybranou skupinu žáků

Ředitel MŠ a ZŠ Březová Ludvík Zimčík považuje rozšíření distančního způsobu vzdělávání i na středoškolskou výuku za završení jeho čtrnáctiletého úsilí, kdy ze zanikající malotřídky vytvořil zcela unikátní vzdělávací zařízení.

„Obor Kombinované lyceum by se zaměřil na děti, které jsou nějakým způsobem z hlavního vzdělávacího proudu vyloučeny, tedy sportovce, kteří tráví čas mimo republiku, nebo například zdravotně postižené," uvedl Ludvík Zimčík. Obor by sice nabízel všeobecné vzdělání podobně jako gymnázia, žáci by však rovněž měli možnost zaměřit se na konkrétní oblast.

Žádost o unikátní projekt čeká na schválení

„Na západě, například v USA nebo Velké Británii, tento systém už úspěšně funguje. Tam je ovšem za peníze, zatímco v případě Březové by se jednalo o obecní školu, žáci by tedy neplatili školné," upřesnil Ludvík Zimčík. Výhodou distančního vzdělávání je podle jeho slov i fakt, že je výrazně levnější než běžný systém.

Žádost o schválení tohoto unikátního projektu putovala na krajský úřad teprve v uplynulých dnech. „Proto jsme se zatím k této záležitosti nevyjádřili," uvedl mluvčí Zlínského kraje Jan Vandík.

Podle Miloslavy Machulkové by obor svým studentům otevřel nové možnosti. „Zdravotně postižení v každodenním životě potřebují vzdělání, i kdyby to mělo být jen ke zkvalitnění vlastního života a snížení závislosti na jiných. Březovský model by možná prospěl i mladým dospělým lidem, kteří z nějakého důvodu nedokončili střední školu," je přesvědčená.

Distanční (dálková) forma studia je založena na řízeném samostudiu. Žáci využívají k výuce detailně připravené materiály i moderní počítačové technologie, jimiž komunikují s vyučujícím. V případě středoškolského vzdělávání by byli jednou za půl roku přezkoušeni a v případě úspěchu se v závěru studia stejně jako jejich kolegové z běžných škol podrobili školní i státní části maturitní zkoušky.