„Tu první založili naši tátové a dědové v roce 1974 a bez jediné přestávky pořádali i s mladší generací vinařů výstavy vín 45 let. V letech 2020 a 2021 nám výstavy vín zhatila koronavirová pandemie,“ povzdechne si Vladimír Malík, viceprezident zapsaného spolku Vinaři Břestek. Se smutkem v hlase dodá, že radost ze setkání při 46. výstavě vín kalila tentokrát vínomilcům smutná skutečnost.

„V letošním roce odešel navždy z tohoto světa spoluorganizátor břesteckých koštů vína a výborný kamarád Petr Stýskal. Byl jedním z hlavních organizátorů turistických lednových výšlapů do přírody, nesoucích název Putování kolem Břestecké skály,“ věnuje Vladimír Malík vzpomínku zesnulému kamarádovi Petrovi.

Bezmála tři stovky vyznavačů vína si užívají na výstavě celou řadu chuťových zážitků z předložených 394 vzorků vína, z nichž 288 bylo bílých, 85 červených a jednadvacet rosé. S několikadenním předstihem, tedy 11. dubna, je soudilo v deseti komisích 32 degustátorů za odborného dohledu Břetislava Jakubíka ze Zlechova.

Velikonoční bohoslužba v neděli 17. dubna dopoledne v Bílovicích
Bílovice: po bohoslužbě si věřící pochutnávali na pečených beráncích

Jury přisoudila pětadvaceti vínům vítězství v odrůdě a rozhodla o pořadí čtrnácti nejlepších kolekcích vín, do nichž bylo započteno pět vzorků. Nejvyššího bodového hodnocení 95,3 bodu dosáhla kolekce od břesteckých vinařů Petra Ševčíka & Františka Malíka.

Výstava vína v Břestku se na Bílou sobotu obešla bez hudebního doprovodu, ať už cimbálovky nebo harmonikáře.

„Chtěli jsme, aby si lidé víno v klidu vychutnávali, popovídali si o něm a nemuseli překřikovat muziku,“ dodává Vladimír Malík, viceprezident zapsaného spolku Vinaři Břestek. S úsměvem prozradil, že v tradiční tombole bylo 96 cen, tou nejhodnotnější byl televizor.

Na břesteckém velikonoční koštování vína byla k mání publikace z pera tamního spisovatele Františka Malíka, která nese název VINETORUM COLLES BRESTENSIS aneb Břestecké hory vinohradní. Ona mapuje historii a současnost vinařství v Břestku.