Sál kulturního domu v Boršicích zaplaví víc než tisíc trofejí spárkaté zvěře a šelem, které v polovině února posuzovala

dvanáctičlenná hodnotitelská komise mysliveckých odborníků.

V pátek od 9 do 15 hodin si mohou vystavené trofeje prohlédnout žáci základních a mateřských škol. Slavnostní zahájení přehlídky bude v sobotu v 10 hodin, o hodinu později se rozezní mezi trofejemi koncert lovecké hudby v podání několika trubačských souborů z Moravy.

Dveře kulturního domu se v sobotu zavřou v 18 hodin, ale v neděli budou opět pro širokou veřejnost otevřeny od osmi do 14 hodin. Po celou dobu výstavy bude v kulturním domě probíhat prodej loveckého a mysliveckého zboží a ukázka ručních prací. Za pozornost bude jistě stát laserová střelnice pro všechny a ochutnávka vín boršických vinařů.

Po celou dobu výstavy trofejí budou k vidění obrázky dětí ze Základní a mateřské školy Boršice a prezentovat se bude také dětský myslivecký kroužek Vlčata ze Stříbrnic.

Návštěvníci mohou nahlédnout do kroniky Mysliveckého spolku Boršice, který přehlídku trofejí spolupořádá s Městskými úřady Uherské Hradiště, Uherský Brod a Okresní mysliveckým spolkem ČMMJ v Uherském Hradišti. Vstupné na přehlídku je 90 Kč.