Ztráty údajně nejsou velké

„Bylo vyhlášeno jedno ohnisko zasaženého včelstva, které bylo spáleno. Další výskyty a vzorky jsou vyšetřovány, nicméně se kolem Bojkovic utvořilo ochranné pásmo, pro nějž platí specifické podmínky v chování rojů," informoval předseda spolku Českého svazu včelařů v Bojkovicích Otakar Savara. Přestože ztráty nejsou zatím nijak velké, první výskyt ohniska moru zavdává místní organizaci důvody ke znepokojení. Jednou z příčin nákazy by však údajně mohla být i lidská chyba. Tu však Otakar Savara vylučuje. „Rozhodně se nejednalo o zanedbanou péči. Chovatel, v jehož úlech byla nákaza prokázána, je velmi zkušený. Sám mám podezření spíše na přenos choroby z jiného ohniska, a to z nedaleké obce Kladná Žilín. Pravděpodobně došlo k zalétnutí včel do této lokace," uvedl Otakar Savara. V obci Kladná Žilín totiž podle jeho slov bylo ohnisko moru zjištěno již druhým rokem po sobě.

Co prakticky ochranné pásmo a ohrožení včelstev pro místní chovatele znamená, vysvětlil ředitel krajské veterinární správy František Mahdalík. „V případě pozitivně zjištěných nálezů včelstev správa rozhodne buď o kompletní, nebo částečné likvidaci včel, jejich zařízení a včelařských pomůcek. Kolem ohniska vzniká ochranné pásmo s mimořádnými veterinárními opatřeními, a to nejméně po dobu jednoho roku," popsal František Mahdalík klasický postup úřadu.

Zatím se jedná o ojedinělý výskyt

Finanční dopady případného likvidačního procesu nejsou pro dotčené včelaře zanedbatelné, i když jejich velkou část kompenzuje veterinární správa v souladu se zákonem o náhradách nákladů a ztrát. „Mor se negativně projevuje také v produkci medu, a to nejen z důvodů likvidace včelstev v ohniscích, ale také sníženou produkcí infikovaných rojů," doplnil František Mahdalík.

Celou situaci bedlivě sleduje také předseda okresního výboru Českého svazu včelařů v Uherském Hradišti Karel Hladiš. „Zatím se jedná o ojedinělý výskyt, takže pokud budou dodrženy zásady ochranného pásma, nemusela by se choroba dále šířit. Nadále se však v našem okrese objevuje také varroáza, která postihuje přímo včely. Její předcházení však závisí převážně na pečlivosti a starosti chovatele," uvedl Karel Hladiš.

Mor včelího plodu se podle odborníků z veterinární správy přenáší například při setkávání včel nebo v momentě, kdy včela pozře kontaminovaný med. Mor včelího plodu je nejzávažnější onemocnění včelích larev. Jeho největší nebezpečí spočívá v tom, že spory bakteriálního původce přežívají běžné dezinfekční prostředky a dokonce teploty nad sto stupňů. Napadená larva ztrácí svoji barvu a článkování, její tělo měkne a postupně se mění v lepkavou hmotu.