„V únoru loňského roku převzala firma staveniště a začala současně s pracemi na jednotlivých kanalizačních sběračích i na stavbě samotné čistírny. Ani se to nechce věřit, ale před rokem a půl na tomto místě ještě rostlo obilí. Věřím, že výstavba čistírny odpadních vod posune kvalitu života v Bánově na vyšší úroveň a oceníme to nejen my, ale také budoucí generace," prohlásil při slavnostním ceremoniálu starosta Bánova Zbyněk Král. Celá stavba zahrnuje objekt ČOV a kanalizaci v délce zhruba 6025 metrů, vedenou převážně zahradami, silnicemi a ve finále i donedávna silnicí pro mezinárodní provoz. Rozpočet celé akce se vyšplhal na částku 56,5 milionu korun. Z toho 65 procent nákladů pokrývala dotace z ministerstva zemědělství, 10 procent ze Zlínského kraje a 25procent zaplatili Bánovjané z obecní pokladny. Kromě všech zainteresovaných na výstavbě poděkoval starosta Král všem obyvatelům své obce, kteří byli stavbou dodčeni, za trpělivost a vstřícnost. O kulturní vstup při slavnostním otevření ČOV se postaral místní pěvecký sbor Hútek svou úvodní písní, kterou přítomné uvedl do tématu vodního hospodářství.