Křtu knihy se zúčastnili žijící autoři, ale také potomci těch nežijících. Byla to Ludmila Sigmundová, dcera Antonína Krybuse a Tomáš Voňka, vnuk Jindřicha Spáčila. Na svět přišlo také 2. číslo regionálního sborníku Krajem Veligradu, vydaných Historickou společností Starý Velehrad.

Kniha Chřiby – Pověsti z hor i podhůří podává způsobem srozumitelným jak pro děti, tak i pro dospělé 18 pověstí od 16 různých autorů.

„Z těch známějších je to například pověst o Buchlově kameni či o lípě neviny na Buchlově. Mezi méně známé patří kupříkladu příklad pověst o Pohanské lípě na Salaši, Adamově jámě nedaleko Bunče, Kostelanských hastrmanech, vílách od sirkové studánky za Břestkem a řada dalších,“ představuje některé epické útvary slovesnosti, odehrávající se v historickém čase, publicista, fotograf a sběratel Buchlovic Bořek Žižlavský, autor převážné většiny fotografií.

Výběr pověstí provedl a doplnil komentáři Jiří Jilík. Kniha, která vychází v edici Chřiby záhadné a mytické, a to jako svazek třináctý, je doplněna krátkými medailonky autorů pověstí s jejich fotografiemi a dalšími dokumenty.

„Autory pověstí jsou například Bedřich Beneš Buchlovan, Josef Dostál, Jan Jetelina, Antonín Krybus, František Malík, František Přikryl, Julius Skřítek, Josef Župka, František Saleš Pluskal Moravičanský a jiní,“ sdělil novinář a spisovatel Jiří Jilík, který má v knize jako člen Expedice Chřiby pověst z Modranska, Jiří Blaha z Kostelanska na Kroměřížsku a Bořek Žižlavský z Buchlovicka.

„Se spisovatelem a spoluzakladatelem Historické společnosti Starý Velehrad Jiřím Jilíkem jsme na knize pracovali od loňského roku, ačkoliv v úmyslu jsme ji měli připravit už dříve. V uplynulých patnácti letech jsme spolupracovali na jedenácti publikacích,“ svěřil se Bořek Žižlavský.

Slavnostně otevřeli Minimuzeum Jarošovského piva. Tváří Jarošovského pivovaru je Petra Jílková.
Nové Minimuzeum v Jarošově - ohlédnutí do pivovarské minulosti
Na Velehrad přijel sv. Martin v doprovodu šermířů
Svatý Martin přijel v doprovodu šermířů na Velehrad