Titul a výsada baziliky minor se té velehradské dostalo v roce 1927, výsostného postavení, a to národní kulturní památka mezi českými historickými skvosty jí přiřkla v roce 2008 vláda České republiky.

Před zahájením odborného programu setkání provedla Alexandra Chytková zúčastněné lékaře nejvýznamnějším poutním kostelem v republice a seznámila je s jeho historií. Poté účastníci v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje vyslechli půlhodinový varhanní koncert velehradského varhaníka Jakuba Macka.

V jeho podání zazněly dvě skladby J. S. Bacha, a to Preludium a fuga a moll BWV 559, Chorál „Jesu, meine Freude“ BWV 160 a Bachovo a Gounodovo Ave Maria. Chrám rozeznělo TE DEUM od M. A. Champertiera, skladba Halleluiah od G. F. Händela a v závěru koncertu Fantasie od varhaníka Jakuba Macka.

„Slovanský sál velehradského Stojanova gymnázia se stal krásnou kulisou pro již VI. Velehradské setkání lékařů, pořádané MUDr. Evou Dokoupilovou, naší místní revmatoložkou,“ vysekl jí poklonu MUDr. Tom Philipp, Ph,D, MBA, český politik a lékař, přednosta Kliniky revmatologie a rehabilitace 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Venkovský domek v Tupesích se stal Lidovou stavbou Zlínského kraje
Venkovský domek v Tupesích se stal Lidovou stavbou Zlínského kraje

VI. velehradské setkání lékařů zahájil náměstek ministra zdravotnictví Václav Pláteník a poslanec Parlamentu ČR Tom Philipp. Jako lékař a profesí revmatolog velmi ocenil vysokou kvalitu přednášek a vyjádřil přesvědčení, že na dalším setkání, které by se mělo uskutečnit za dva roky, se všichni nad novými tématy z revmatologie opět rádi sejdou.

„VI. Velehradské setkání lékařů se uskutečnilo po čtyřleté covidem vynucené pauze. Na programu byly novinky v revmatologii, ale celá koncepce přednášek byla pojata mezioborově, aby si každý z více něž dvou stovek přítomných lékařů odnesl co nejvíce informací,“ řekl Ivan Dokoupil z pořádající MEDICAL PLUS, spol. s r.o.

Úvod konference, rozdělený do dvou přednáškových bloků, který se uskutečnil v konferenčních prostorech Stojanova gymnázia Velehrad, patřil zdravici náměstka ministra zdravotnictví Václava Pláteníka. Poté následovala milá gratulace s kyticí květů pořádající lékařce, revmatoložce a odborné garantce konference MUDr, Evě Dokoupilové, která před dvaceti lety otevřela v metropoli Slovácka, v Uherském Hradišti, revmatologické centrum MEDICAL PLUS. A pak už následoval odborný program, v němž přednášeli přední čeští revmatologové. Po skončení odborného programu následovalo neformální setkání.