František Hamada se narodil ve Vídni. Od svých pěti let žil v Uherském Hradišti, posledních pár let pak v Kunovicích. V jedenácti letech dostal pod stromeček první housle, po maturitě na Obchodní akademii hrál v různých hudebních seskupeních, doprovázel i němé filmy.

Po skončení vojenské služby, kdy inklinoval spíš k taneční hudbě a jazzu, se kolem roku 1938 začal více zajímat o folklor. Učil se zejména od primášů Slováckého krúžku v Uherském Hradišti Františka Němce a Jaroslava Lakosila a zkoušel především s Františkem Vyhlídem.

Později se stal primášem cimbálovky Slováckého krúžku. Hrávalo se v Měšťanské besedě, u Fojtů, na Koruně, na „vesláku“. Po osvobození pak ve Slovácké búdě, kde se tvořily základy Hradišťanu, u jehož zrodu nemohl v roce 1951 chybět - první tři roky se na postu primáše střídal s Jaroslavem V. Staňkem.

Později spolupracoval i s Cimbálovou muzikou Viléma Zahradníka a tři roky primášoval muzice Souboru písní a tanců při ZK Fatra Napajedla. Éra dnes již legendárních Hudců Pondělníků začala v roce 1981, kdy se starší hudci sešli ve Slovácké búdě po pohřbu klarinetisty Hradišťanu Otyna Horkého. Důvod následného pravidelného scházení byl nasnadě, jak uvádí kronika: „…abychom si zahráli, zavzpomínali a dobrým vínkem případně zapili škvarky…“.

A tak se od té doby Hudci Pondělníci scházejí jednou za 14 dnů, i když původní sestava se pochopitelně obměnila a doplňuje. Hudební aktivity kapely jsou zachyceny na CD „František Hamada a přátelé“ a Hamadův profil zařadil režisér Petr Hajn do jednoho z dílů televizního cyklu Folklorika.

V loňském roce měl premiéru dvoudílný film režisérky Theodory Remundové „Moje století“ - významná část je věnovaná Františku Hamadovi.

S Františkem a Hudci Pondělníky jsme se v nedávné minulosti často setkávali - několikrát na Slováckých slavnostech vína, na oslavách 60. výročí Hradišťanu, na Festivalu hudebních nástrojů lidových muzik v letech 2007 a 2009, na vernisáži Kornelie Němečkové v uherskohradišťském Klubu kultury, na slavnostním koncertu k jeho 100. narozeninám nebo při převzetí Ceny města.

S Hudci Pondělníky pravidelně hrával až do konce roku 2018, před rokem se ještě s nimi sešel na oslavě svých 105. narozenin, na nichž nechyběli ani primášové Martin Hrbáč a Jiří Pavlica. Město Uherské Hradiště udělilo Františku Hamadovi svoji cenu za rok 2013 a obdržel také medaili hejtmana Zlínského kraje za přínos v oblasti lidové kultury.

Bohatý život a muzikantský odkaz Františka Hamady se však nedají zhodnotit žádnou medailí, protože zůstává v srdcích jeho kamarádů muzikantů a mnoha přátel. Jestli mají primáši na nebi nějaké svoje hvězdy – tak ta Františkova musí být mimořádně zářivá…

Autor: Miroslav Potyka