Malá modrá krabička, velká digitální tabule a několik menších tabulek nade dveřmi každého z referentů zdobí od 7. září chodbu uherskohradišťského úřadu práce. Každý příchozí žadatel o zaměstnání musí do tohoto vyvolávacího systému nahlásit své rodné číslo, jméno poradce, za kterým jde, a účel návštěvy. Na základě toho mu zařízení vydá lístek s číslem. Aparát má zlepšit poskytovanou službu zájemcům o práci i upravit vzájemné vztahy klientů.

„Stále častěji docházelo k hádkám o pořadí mezi uchazeči o zaměstnání,“ vyslovil hlavní důvod instalace zařízení pracovník úřadu práce v Uherském Hradišti Milan Čambal, podle kterého přístroj také zkrátí čekací dobu návštěvníků. „Pokud například klient nejde na sjednanou schůzku, ale nese pouze doklad, poradce pro zprostředkování to vidí u sebe na počítači. Proto jej vyzve přednostně,“ informoval Čambal.

S ovládáním aparátu údajně žádné problémy nejsou. „Klienti si s obsluhou navzájem pomáhají. Pokud by byli opravdu bezradní, mohou oslovit kteréhokoliv našeho zaměstnance,“ sdělil Čambal.

Protože se po pár dnech provoz vyvolávacího systému osvědčil a zdá se být bezproblémovým, k jeho instalaci dojde v nejbližších dnech také na dislokovaném pracovišti v Uherském Brodě. „Na úřadě práce jsem dnes poprvé. Zatím tedy nemám mnoho zkušeností s tímto novým systémem. Myslím si ale, že by měl mít svůj efekt,“ prozradila Olga Junášková z Velehradu.

Kladně hodnotí vyvolávací systém také na kroměřížském úřadu práce, kde funguje již tři roky. „Zařízení se velmi osvědčilo. Stížnosti ze strany našich klientů se neobjevují a přístroj bezchybně plní svůj účel,“ konstatoval pracovník úřadu práce v Kroměříži Josef Pospíšilík.

Ještě v letošním roce by měl být zaveden tento systém také v krajském městě. „V nejbližších dnech budeme dělat výběrové řízení na dodavatele zařízení, poté máme v plánu co nejdříve přístroj nainstalovat,“ prozradil svůj záměr ředitel úřadu práce ve Zlíně Zdeněk Semerád.