Pracovníci Povodí Moravy tam na 800 metrů dlouhém úseku čistí říční koryto a odstraňují nánosy sedimentu, které se v toku za několik let usadily. Z údržbových prací však mají obavy bojkovičtí rybáři.

„Těžká technika se pohybuje i v korytu řeky a mohla by způsobit újmu živočichům žijícím ve vodě,” obával se předseda místní organizace Moravského rybářského svazu Jaroslav Študent.

Podle jeho slov rybáři nejsou proti čištění řeky, ale zatímco dříve se u podobných prací ryby přesazovaly, nyní se nic takové nestalo.

Podle mluvčího Povodí Petra Chmelaře však takové pochybnosti nejsou na místě.

„Po projednání s CHKO provádíme práce teď v zimě, abychom neohrozili některé chráněné živočichy žijící v Olšavě. I kvůli jejich ochraně probíhají práce pouze nad hladinou,” reagoval Petr Chmelař.

Jeho slova doplnila ředitelka CHKO Bílé Karpaty Jiřina Gaťáková.

„V minulém roce schválila správa v dotčené oblasti výjimku k zásahu do biotopu zvláště chráněného živočicha, bez které by údržbové práce na toku nebyly možné. V rozhodnutí byly stanoveny podmínky, které minimalizují negativní dopady na faunu v dotčené oblasti,” osvětlila ředitelka okolnosti schvalovacího procesu.

Dodala, že při práci v toku mohou nařídit vylovení v daném úseku a následný transfer, ale v případě Bojkovic pro to neshledali důvody.

Čištění řeky vítá také bojkovický starosta Petr Viceník.

„Olšavu čistili naposledy v roce 2011. V korytu bylo mnoho naplavenin a dokonce v něm rostly náletové dřeviny. Měli jsme obavy, co by se stalo v případě velké vody,“ uvedl starosta.

O ryby a další živočichy se první muž Bojkovic nestrachuje, jelikož Povodí nedělá tyto práce poprvé a vše je schváleno příslušnými orgány.

Bojkovičtí rybáři tak doufají že se práce skutečně obejdou bez škod.

Na zmiňovaném úseku žijí podle nich kromě mnoha jiných vzácných živočichů a ryb také například pstruzi, a dokonce tam prý jsou i raci.

Údržbové práce budou podle mluvčího Povodí hotové do konce týdne.

„V závislosti na počasí pak ještě bude ještě probíhat odvoz sedimentů na pozemky, které poskytlo město Bojkovice,“ dodal.

Město pak podle starosty Petra Viceníka využije na základě domluvy s Povodím vyvezený materiál na terénní úpravy.

Starosta také doufá, že se v budoucnu podaří realizovat i vyčištění horního toku Olšavy od soutoku s Koménkou po sídliště na opačné straně města.

Povodí Moravy neplánuje pro letošní rok žádné mimořádné akce.

Probíhat bude pravidelná údržba toků, vodních děl a případná těžba naplavenin, podobně jako nyní v Bojkovicích.

Autor: Matěj Maděra