„Celou věc prověřujeme. Jedná se prozatím o předběžné šetření, kdy zjišťujeme, zda existují důvody pro případné zahájení správního řízení," sdělil mluvčí ÚOHS Martin Švanda. Šetření podle něj ještě nebylo ukončeno, úřad má už nicméně k dispozici dokumentaci vztahující se k zakázce. Mluvčí se rovněž vyjádřil k možným alternativám, které mohou nastat.

Šetření neskončilo

„Nemusíme shledat důvody pro zahájení správního řízení, ale také naopak můžeme odhalit indicie, že došlo k porušení zákona o veřejných zakázkách a správní řízení zahájit. To může být ukončeno rozhodnutím o porušení či neporušení zákona," nastínil Martin Švanda možné varianty budoucího vývoje.

Druhou variantu ale Římskokatolická farnost Velehrad odmítá. „Podle nás by mělo být vše v pořádku, čemuž snad odpovídá i skutečnost, že doposud nebylo zahájeno žádné správní řízení. Ministerstvo kultury přitom zaslalo podnět na ÚOHS již v listopadu roku 2012," sdělila koordinátorka oprav velehradského areálu Věra Homoláčová, na kterou Slovácký deník odkázal farář Petr Přádka.

Konkrétní důvody, které vedly k podání podnětu, se na Ministerstvu kultury nepodařilo zjistit. Pracovníci ministerstva dokonce nevěděli, kdo podnět vůbec podal. „Vypadá to, že podnět před více než rokem podalo oddělení Ministerstva kultury, které dnes již neexistuje, takže nevím přesně, kdo tu agendu spravuje dnes," uvedl Ilja Kocián z oddělení ochrany kulturních památek Ministerstva kultury. „Nicméně obecně platí, že v případě pochybení příjemců dotace při realizaci projektu mohou následovat jisté sankce, mezi které může patřit třeba i navrácení části dotace," dodal.

Podle Věry Homoláčové ÚOHS prošetřuje zakázku „Restaurátorské služby včetně lešení" v interiéru hlavní lodi, kruchty a podkruchtí baziliky. „Prověřování by se mělo týkat některých detailů výběrového řízení, které v této souvislosti probíhalo," konstatovala.

Stavbaři v těchto dnech na Velehradě pracují na replice opevnění a kruhové věže někdejšího opatského domu ze 13. století, které budou stát na původních základech, odkrytých v zahradě sociálního ústavu. Vyjdou asi na 7,6 milionu korun a zahrnují i informační tabule, které by měly být hotové nejpozději v květnu. Před dokončením je i expozice v podzemním lapidáriu, která zobrazuje životní příběhy mučedníků z řad církve ve 20. století. Otevřena by měla být o Velikonocích.

Všechny tyto aktivity jsou financovány z velkého projektu oprav areálu baziliky za zhruba 346 milionů korun, z nichž 294 milionů uhradí evropské fondy a zbytek stát. Projekt bude ukončen k 31. srpnu letošního roku.