Chystá se postavit fakultu humanitních studií, laboratorní trakt pro fakultu technologickou a Centrum polymerních systémů. Podmínkou však je, aby měla ještě letos přislíbené dotace od státu a EU.

Nová fakulta pro budoucí pedagogy i zdravotníky má vyrůst v areálu bývalých hřišť v ulici Štefánikova, naproti budovy Univerzitního centra, na ploše šest tisíc metrů čtverečních. UTB na její výstavbu už dostala 10 milionů z takzvaného poslaneckého porcování medvěda. Celkové náklady objektu mají však dosáhnout necelé půl miliardy korun. V nové fakultě má studovat přibližně tři tisíce posluchačů, jejichž třídy jsou nyní rozprostřeny do čtyřech míst ve Zlíně.

„Stavět ji začneme okamžitě, jak nám budou uvolněny finanční prostředky ze státního rozpočtu. Lze předpokládat, že jakmile budou dokončeny některé rozestavěné budovy v rámci ostatních vysokých škol, bude na řadě Fakulta humanitních studií,“ ujistil prorektor pro strategii a rozvoj UTB Petr Sáha.

Další významnou stavbou, tentokrát pro technology, má být laboratní trakt na místě bývalého Baťova koupaliště, na jehož zbudování potřebuje univerzita přibližně 750 milionů. Pokračování na straně 3

„V novém křídle budovy má být umístěno vše, co v současné fakultě, která praská ve všech, schází. Posluchárny i speciální laboratoře. Některé mají být zajištěny i proti otřesům. Když bude projíždět například pod okny autobus, nemělo by při výzkumu docházet k vibracím,“ vysvětlil děkan fakulty technologické Petr Hlaváček.

Další miliardu potom UTB potřebuje na postavení Centra polymerních systémů pod kolejemi v ulici Antonínova. V případě úspěchu jej bude vysoká škola budovat souběžně s výstavbou nové křižovatky v této lokalitě, která má otevřít areál Svitu.

„Projekt pro rozšíření fakulty technologické je připraven a projekt pro výstavbu centra polymerů již podán. Jelikož se jedná o soutěže, záleží, jak je hodnotitelé posoudí. Zda uspějeme, bychom se mohli v případě centra dozvědět už o prázdninách,“ přiblížil Sáha.

Do konce roku by tak mohla UTB vyřídit stavební povolení a počínaje novým rokem začít stavět. Doba výstavby u jednotlivých investičních akcí je odhadována na rok až patnáct měsíců.

Žádat o peníze však zatím nemůže na stavbu Vědeckotechnického parku pro IT technology na Jižních Svazích. Čeká totiž na schválení nového územního plánu města Zlína.

„Nový územní plán, na němž se nyní pracuje, by mohl začít platit po případném schválení zastupitelstvem od poloviny příštího roku,“ upřesnil náměstek zlínské primátorky Miroslav Šenkýř.

Pozemky, na nichž chce univerzita stavět, jí prodal právě zlínský magistrát za velmi sníženou cenu.

„Parcely v ulici Antonínova a na Jižních Svazích jsme univerzitě prodali za symbolickou korunu. Areál bývalého hřiště hluboce pod tržní cenou a bývalé Baťovo koupaliště prodáme za 20 milionů, což je stejná částka, jakou za něj zaplatilo i město. Záměry univerzity chceme podporovat, protože je mimo jiné i jedním z největších zaměstnavatelů ve Zlíně a přitahuje sem vzdělané odborníky,“ uvedl radní Vladimír Řihák.

Podívejte se na uvedené infografiky, pro zvětšení klikněte na vybranou fotografii.
Vizualizace nových budov Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Vizualizace nových budov Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Vizualizace nových budov Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Vizualizace nových budov Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Vizualizace nových budov Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Vizualizace nových budov Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.