Po šesti letech, kdy tato lokalita beze stromů působila prázdným a neutěšeným dojmem, tam vysadili lípy, javory a třešně. Právě v rámci radikální obnovy silnice a budování zmiňované cyklostezky došlo totiž v roce 2014 k likvidaci tamní, svou rozmanitostí unikátní třešňové aleje, kdy po padesáti letech muselo jít k zemi všech jejích 77 stromů.

„Na můj vkus tam sice mohli vysadit více třešní, ale jinak je to bezvadné. Důležité je, že tam jsou ty kvetoucí lípy a třešně, i že se počítá i s tříletou pěstební péčí o ty dřeviny, jak mi potvrdil nivnický pan starosta. Jde o vysoké stromy, kterým je nutné se v následujících letech věnovat tak, aby neuschly, aby je nepoškodila zvěř a podobně,“ okomentoval nově vzniklé stromořadí Miloš Šťastný, který se po celý svůj život věnuje ochraně životního prostředí.

Třešně jsou tam však vysazeny ptačí, ke konzumaci vhodné případně až ve fázi výrazného dozrávání.

„Jde v podstatě o divoké třešně. Když jejich plody hodně dozrají, tak jsou sladké, ale příjemně natrpklé,“ doplnil Miloš Šťastný.

Minulé vedení radnice v Nivnici zavázalo Ředitelství zlínského kraje (ŘSZK), aby po dokončení stavby cyklostezky a opravě silnice vysadilo dřeviny nové a po tři roky je udržovalo a ošetřovalo.

„Vše vázlo na směně pozemků a to se podařilo v roce 2019. Obec Nivnice nechala zpracovat krajinářkou Pavlou Mudrákovou projekt výsadby, který jsme předložili ŘSZK. Po dohodě v letošním roce počátkem listopaduu ŘSZK provedlo výsadbu 155 stromů, z toho 59 kusů lípy srdčité, 71 kusů javoru babyka a 25 kusů třešně ptačí. Třešně vysazujeme blíže Nivnici, aby nám na ně nechodili Dolněmčané,“ prozradil Deníku s úsměvem starosta Nivnice Miroslav Vykydal.

Při výběru různých druhů stromů k výsadbě kolem cyklostezky na Nivnicku vycházela Pavla Mudráková z názoru, že v pestrosti je stabilita.

„Dřeviny ale musely splňovat podmínky místa výsadby. Tedy počítat s tím, že tam bývá větrno, nebo i s tím, že se kolem nich budou pohybovat zemědělci s mechanizací,“ naznačila krajinářka.

Také bylo podle ní třeba zohlednit provoz na cyklostezce, aby jízdu kolařů neohrožovalo popadané ovoce, nebo žaludy a podobně.

„Proto jsem také kromě javoru a lípy vybrala třešeň ptačí, jejíž plody na stromě docela vydrží a tolik nepadají. Na druhou stranu ale jde o třešně chutné, dozrávající standardně na konci června. A protože jsou neroubované, ale přímo ze semene, tak se nedá dopředu odhadnout jaké přesně chuťově budou. Jisté je, že se strom od stromu mohou lišit,“ dodala Pavla Mudráková .

Třešňových alejí bývalo podle Miroslava Vykydala v okolí Nivnice historicky hned několik, avšak postupně stářím zmizely.

„Snahou obce je zeleň do krajiny i do obce vracet. V posledních letech jsme vysázeli 56 třešní a višní, alej starých odrůd jako hrušně, moruše, oskeruše, jeřáby atd. V rámci obnovy břehů jsme vysázeli 51 lip a javorů. V roce 2018 to bylo 144 lip a stovky keřů,“ doplnil Miroslav Vykydal.

Jeho velkým osobním přáním je výsadba aleje na horizontu Dluhošina, podél zemědělské komunikace.

„Snad se to časem podaří. Přesto si myslím, že přírodě dlužíme mnohem více a budeme v rámci finančních možností ve výsadbách pokračovat,“ dodal nivnický starosta na závěr.

Jakou zeleň se chystají vysadit v Nivnici v roce 2021?

Celkem 6761 stromů a 9359 keřů. V plánu mají vysadit 5,1 km větrolamů v šíři 10 metrů. Po stranách ve třímetrových pásech má být proveden výsev luční travní směsí. Pokračují rovněž v přípravách na vznik biokoridorů, rybníku a dalších interaktivních prvků. Dojít má i na revitalizaci stávajících větrolamů.