Navázali tak na úspěchy kolegů ze Slováckého muzea, kteří v témže týdnu v Uherském Brodě nalezli při výstavbě polyfunkčního domu na křižovatce ulic Komenského a U Sboru, vstup do suterénu středověkého domu a v něm unikátní soubor dětských hraček.

Na Velehradě během hloubení základů šachty pro technologii fontány, se ve čtvrtek a v pátek podařilo odkrýt pět metrů dlouhou část vnější ohradní zdi z větších bloků pískovce, ale také zachytit neporušenou kulturní vrstvu odpadního charakteru, která vznikla v době vzniku velehradského kláštera, a to v první polovině 13. století. V sondě se skrývaly doklady kovolitecké činnosti, na něž upozornilo velké množství strusek a bronzových slitků.

„Z této vrstvy se mi podařilo vyvzorkovat torzo keramického tyglíku, který sloužil k odlévání bronzu v tehdejší kovolitecké dílně," přiblížil terénní archeolog z Archai Olomouc Jan Mikulík. Ve zmíněné sondě se podle něj podařilo zachytit jedinečné torzo původní pece, v níž docházelo k odlévání bronzové suroviny. „V jedné ze dvou zjišťovacích sond v původním klášterním refektáři, mnišské jídelny, jsme zaregistrovali jeho původní zdivo, ale i výsek neporušené původní pozdně románské mozaikové dlažby. Ta je v hloubce dva metry pod současnou úrovní terénu," přiblížil další z archeologů Zdeněk Schenk unikátní objev neporušené dlažby, která byla na Velehradě zachycena před více než sto lety. Dříve nalezené prvky románské dlažby byly přesunuty do kapitulní síně lapidária, kde jsou dodnes prezentovány ukázkami, umístěnými na soklech pilířů, nesoucích strop nové barokní kapitulní síně.

V sondách archeologové odhalili torzo reliéfně zdobené dlaždice, identické s nálezem z roku 2012, který se jim podařilo učinit před původním vstupem do původního konventního kostela. Dlaždice s reliéfem vyobrazení draka v kosočtverečném útvaru je symbolem poměrně netypickým pro cisterciácké prostředí. V jejich rozích jsou rostlinné motivy, z nichž jedním je lilie. „Považuji nález mozaikové dlažby z první poloviny 13. století za velmi vzácný tím, že je v původním uložení. Většinou se stavební články nebo i části architektury nacházejí až v druhotném uložení," řekl Luděk Galuška, historik, archeolog a publicista, svůj názor k unikátnímu nálezu tří druhů dlaždic, jež se vzájemně doplňují a jsou v relativně dobrém stavu. Doporučil, aby byl výkop po dohodě s nalezenými dlaždicemi o dva metry rozšířen a objev byl v zemi pro svoji jedinečnost zakonzervován.

Naopak mezi nejzajímavější nálezy z minulého týdne v Uherském Brodě patří velmi zachovaná keramická soška mužské postavy s realisticky vyobrazenou tváří, účesem i oděvem sedícím na osedlaném koni. „Mimo ni se podařilo objevit soubor skleněných a hliněných kuliček či drobných nádob a miniaturu přeslenu. Tyto předměty sloužily jako dětské hračky," informoval vedoucí archeologického oddělení Slováckého muzea v Uherském Hradišti Tomáš Chrástek s tím, že se při stavbě tamního polyfunkčního domu podařilo objevit naleziště bohaté na soubory keramických fragmentů i celých nádob, zvířecí kosti, kamenné brousky, zlomky skla a množství železných předmětů (hřeby, nože, podkovy, lopata, třmen ad.), či méně obvyklé nálezy, jako například zlomky mořských lastur či několik drobných předmětů z barevných kovů (korálky, špendlíky, knoflíky).