Hradišťská škola je tak jednou z 16 institucí, která uspěla ve výzvě určené na prevenci rizikového chování ve školách a školských zařízeních. Na kraj doputovalo celkem 23 žádostí, některé ale nesplnily všechny podmínky nebo nezískaly dostatek bodů.

"Smyslem je vychovávat děti a mládež konkrétními zajímavými aktivitami k úctě a k respektu vůči druhým a samozřejmě také k sebeúctě,“ uvedl radní Zlínského kraje pro školství Petr Gazdík.

Zlínský kraj celkem rozdělil 706 tisíc korun. V kraji zabodoval například také projekt Gymnázia Valašské Klobouky na iniciativu Nejsme v tom sami, kteří získají stejnou sumu jako v Hradišti, o osm tisíc méně uvolní Zlínský kraj pro Základní školu Mysločovice na projekt Naše třída – moje parta.