To se psal rok 1908. Od té doby se ale začal na kapli podepisovat zub času. Vlhkost v kombinaci s pohybem svahu stále více ohrožuje její samotnou existenci.

„Mám pochybnosti o stavebním dozoru předchozích rozsáhlých oprav, které sice měly pomoci, jenže stav kaple se neustále zhoršuje. Obec pak sice ještě vlastními silami snížila terén přímo u budovy, což částečně také pomohlo, nicméně problém se nevyřešil,“ sdělil svůj pohled Petr Bartek z nivnické pastorační rady.

Stavební čety sice v roce 2013 opravily praskliny na zdivu a omítkách, zdá se však, že tak pouze dočasně kosmeticky zakryly mnohem vážnější problém. Ujíždění svahu, ve kterém je kaple Nejsvětější Trojice umístěna, způsobuje praskání zdiva a pomalé rozevírání celé kaple. Snaha o odstranění vlhkosti ze zdiva pomocí vrtů se také minula účinkem.

„Jsem přesvědčen, že projekt na odvlhčení byl tenkrát udělán správně, ale terén u zdí byl moc vysoko. Proto jsme přistoupili k odkopání části zeminy, nicméně vlhkost se do kaple neustále dostává ještě od podlahy, která není od země dostatečně odizolovaná,“ vysvětlil starosta Nivnice Miroslav Vykydal.

Podle něj se na památce každoročně objevují další praskliny kvůli ujíždějícímu svahu. Ani letošní vyspravení zdí, které by za jiných okolností pomohlo i na pět let, nemusí vydržet do příštího roku.

Kaple Nejsvětější trojice navíc není jedinou sakrální stavbou v Nivnici, s níž se pohybuje terén. Podobný problém má i kaplička Panny Marie Růžencové na Hůrce.

„Hodláme u ní kopat sondy, abychom zjistili, v jakém stavu jsou základy a mohli je případně opravit. Také tam potřebujeme udělat novou střechu. Odhadované náklady činí něco přes jeden milion korun,“ prozradil Miroslav Vykydal.

Na odboru pro památkovou péči se s tak vážnými problémy, jaké představuje pohyb terénu pod kapličkou, setkávají jen zřídkakdy.

„Zatímco vlhkost se kvůli většinou špatnému odizolování a starým technologickým postupům projevuje téměř u všech památkově chráněných staveb, ujíždění svahu řešíme výjimečně. Tomu také odpovídá závažnost a nákladnost nápravy,“ poznamenal památkář Jaroslav Novosad.
Kapličce Panny Marie Růžencové však s financováním nákladných oprav pomůže fakt, že se nedávno stala chráněnou památkou.

„Dodnes jsme kapli opravovali sami, kdy jsme její zdi stáhli nejprve lanem a později ocelovými výztužemi. Několikrát byla dokonce vykradena, takže za mě si myslím, že už nadešla chvíle, aby taky zažila lepší časy,“ přeje si dlouholetá správkyně kapličky Anna Bartková.

S opravami sakrálních staveb neotálejí přes prázdniny ani další obce. V Hradčovicích již vrcholí přípravy na opravu sochy Madony u tamního kostela, ve Veletinách se chystají na restaurování pamětního kříže a v Ořechově chtějí po renovaci přemístit Vandíkův kříž blíže k obci.