Na odkryté ploše objevili pozůstatky osídlení z několika období, včetně zlomků keramiky, zvířecích kostí, kamenných nástrojů, pazourků, velkomoravského železného nožíku a kostěného proplétáčku.

„Nejstarší osídlení můžeme datovat do pozdní doby kamenné, zhruba 4000 let před naším letopočtem. Pak jsme našli pozůstatky pravěkého sídliště z mlaší doby bronzové, tedy zhruba 1000 let před naším letopočtem,“ prozradil Deníku Marek Lečbych.

Ilustrační foto
Archeologové objevili v Ostrožské Lhotě kostry staré přibližně 7000 let

Jeho tým objevil také několik obilných jam. „To nejdůležitější, co se nám podařilo, byl ale nález obydlí, postaveného dávnými Slovany, kteří sem doputovali někdy v šestém století. Můžeme bez nadsázky říct, že první Slované, kteří přišli na Moravu, se usídlili i v Uherském Ostrohu. Takových nálezů v blízkém okolí není mnoho,“ poznamenal archeolog.

VIDEO: Archeologický průzkum u Uherského Ostrohu:

Zdroj: Pavel Bohun

Podle jeho slov šlo o jednoduchou obdélníkovou jámu s pozůstatky pece v severovýchodním rohu s nálezy keramiky typické pro období života těch nejstarších Slovanů.

„Mimo to jsme odhalili dalších pět objektů z časů Velké Moravy, takže se dá říct, že jsme rovněž objevili doposud neznámé velkomoravské sídliště. Z toho lze předpokládat, že se v Uherském Ostrohu staří Slované usídlili a žili dlouhodobě. Porostové příznaky existence dalších archeologických objektů můžeme pozorovat také na přilehlém poli,“ naznačil Marek Lečbych.

V Archeoskanzenu Modrá požehnali základní kámen Klenotnice Velké Moravy
V Archeoskanzenu Modrá požehnali základní kámen Klenotnice Velké Moravy

Jen o pár desítek metrů dál pak jeho tým nalezl dva hroby z období Velké Moravy z poloviny 9. století. V jednom byly pozůstatky mladé dívky.

„Měla u sebe stříbrnou náušnici, bronzovou náušnici, bronzový prstýnek a náhrdelník s lunicovitým závěskem, který je poněkud výjimečný pro toto období a tuto oblast. Ve druhém hrobě z období Velké Moravy se nacházely kosterní pozůstatky - dle předběžného posouzení šlo o muže, který však na svou poslední cestu do záhrobí žádné milodary neobdržel,“ dodal archeolog.