Zastupitelé si vyslechli také autorky petice rodičů dětí školu navštěvujících a otevřeného dopisu zaměstnanců školy. Některé souvislosti s odvoláním upřesnila Dagmar Bistrá či místostarostové Ivan Láska, Ladislav Kryštof a Petr Bílavčík.

Ti všichni svými vystoupeními dali přítomným zastupitelům i veřejnosti nahlédnout do zákulisí okolností, důvodů a důsledků ředitelčina odvolání, jež brodskou veřejnost rozdělilo na dva nesmiřitelné tábory.

Petici na podporu Dagmar Bistré podepisovanou v těchto dnech rodiči školáků ZŠ a MŠ Na Výsluní ve zkratce představila Tereza Kánová z petičního výboru.

„My jako rodiče máme nyní velké obavy o budoucnost školy a našich dětí. Nevíme kam bude škola směřovat a zdali si udrží svou současnou vysokou úroveň. Jsme přesvědčeni že na pracovně právní spor nelze pohlížet jako na závažné porušení nebo neplnění právních povinností vyplývající z funkce ředitelky školy. Žádáme tímto, aby tato záležitost byla komplexně projednána a přehodnocena na zasedání zastupitelstva města,“ řekla Tereza Kánová.

Ředitelkou na ZŠ Na Výsluní v Uherském Brodě byla Dagmar Bistrá 22 let
Petice i otevřený dopis zastupitelům. Po odvolání ředitelky to na škole vře

V souvislosti s otevřeným dopisem zaměstnanců ZŠ a MŠ Na Výsluní vystoupila před zastupiteli učitelka Martina Kůdelová.

„Jsem tady jménem všech zaměstnanců podepsaných pod naším otevřeným dopisem, který jsem minulý týden podala na podatelně. Otevřený dopis se týká strachu, obav o budoucnost školy, protože byla odvolána její ředitelka, která za 22 let svojí činnosti udělala spoustu dobrého a byla pro tuto školu nezpochybnitelným přínosem. Paní Bistrá dělala svoji práci z mého pohledu velmi dobře, byla nejenom dobrým vůdcem, pro mě byla dokonce i vizionářem. Je tvrdá na žáky, zaměstnance, učitele, ale zejména sama na sebe. Je rovná a spravedlivá, ale je otázkou, kdo z vás to dokáže vidět a ocenit,“ poznamenala směrem k vedení radnice Martina Kůdelová.

Dagmar Bistrá ve své reakci zastupitelům připomněla, že v roce 2022 při administraci nejrůznějších projektů přinesla škole nad rámec rozpočtu více než sedm milionů korun. Poukázala také na to, že rada města nevzala v potaz, že se jako ředitelka radila ohledně výpovědi s právníkem.

„A protože nejsem profesionál v oblasti práva a nemám právnické vzdělání, nemůžu nést plnou odpovědnost za to, co mi jiný odborník z oblasti práva radil,“ upozornila Dagmar Bistrá.

Ladislav Kryštof se vyjádřil k funkci ředitele školy.

„Není to gubernátor. Ředitel je jedním z učitelů, jenom s tím, že má trochu jiné povinnosti než jen vyučovat. Funguje vedení školy, které je tvořeno ředitelem i dalšími lidmi, čili není pravda, že pokud ředitel skončí, tak ta škola se zhroutí. Škola má svého statutárního zástupce, který okamžitě, kdy skončí její ředitel, přebírá veškeré pravomoci ředitele. Takže ta škola pokračuje dál. Rada rozhodla na základě materiálů od erudovaného právníka, takže já si myslím, že v tuto chvíli je potřeba to vzít jako fakt. Je vypsán konkurz na ředitele školy,“ naznačil Ladislav Kryštof.

Ivan Láska se v jedné chvíli obrátil na opoziční zastupitele s výtkou.

„Tohle jste měli řešit vy. To je zvláštní, že takto jste nebojovali, když za vámi byla ta paní Horáčková (neoprávněně propuštěná vedoucí kuchyně). Nikdo ji neposlouchal. Několikrát upozorňovala paní ředitelku, že jedná protiprávně. Několikrát,“ prohlásil Ivan Láska v souvislosti s neoprávněně propuštěnou vedoucí jídelny školy. Na jeho slova reagoval Ferdinand Kubáník.

„V době, kdy jsem vykonával funkci starosty města, tak jsem se s paní Horáčkovou sešel u mě v kanceláři, nicméně ten problém byl už daleko, když jsme se o tom bavili. Nabídl jsem jí, jestli v té věci mám nějakým způsobem vystoupit. Řekla mi, že je připravena se soudit,“ vysvětloval Ferdinand Kubáník.

Poté se Dagmar Bistrá rozhodla osvětlit přítomným proč je ve sporu právě s Ivanem Láskou.

„Je to jednoduché. Paní Lásková, manželka pana zastupitele, byla dlouho pracovnicí ve škole. Měly velmi úzké vazby právě s paní Horáčkovou, s tou kterou jsem vypověděla. Měly natolik nadstandardní vazby, že spolu trávily všechny volnočasové aktivity. Osobní vazby, které tam jsou, hrály stěžejní roli a ten, kdo to celé řídil, byl pan Láska, a to nejen teď, ten spor se táhne nějaké dva roky. Takže když mluvíme o těch souvislostech, tak všechno se vším má něco společného,“ řekla Dagmar Bistrá.

Železniční přejezd - ilustrační foto.
Pozor! Oprava přejezdu v Uherském Ostrohu přinese objížďky i výluku vlaků

Ladislav Kryštof se snažil odvolání ředitelky před zastupiteli bagatelizovat. „O uplynulých 14 dnech bylo v celé ČR odvoláno z pozic ředitelů škol asi 28 osob, takže to není věc, která by byla mimořádná. Běžně dochází k tomu, že je ředitel školy zřizovatelem odvolán. Zůstává nadále zaměstnancem školy, jen už není zároveň sám sobě ředitelem,“ argumentoval místostarosta.

Radní Petr Bílavčík jeho slova potvrdil.

„Paní Bistrá byla ředitelka školy, to je manažer. A v každé firmě, úplně v každé, jakož i v příspěvkové organizaci je to nejvyšší, co tam může být, a tak ten ředitel musí nést zodpovědnost za své činy. Paní ředitelka rozhodla, tak tu zodpovědnost musí nést. Nerozhodli jsme (radní pozn. red.) nijak svévolně, měli jsme k tomu názory právníků. Já jsem se třeba doptával svého právníka, kterému věřím. A je úplně jedno, jestli ten právní názor dá právník města nebo jiný právník. Tu zodpovědnost tak jak tak máme my a rada města má právo do funkce jmenovat a z funkce odvolat,“ uzavřel Petr Bílavčík.

Dagmar Bistrá skončila na ZŠ a MŠ Na Výsluní ve funkci ředitelky 4. dubna poté, co ji odvolalo vedení zřizovatele, tedy města Uherský Brod. Důvodem jejího propuštění bylo podle slov uherskobrodského místostarosty Ivana Lásky porušení pracovně právních vztahů. Porušit zákoník práce měla Bistrá v několika případech souvisejících s výpovědí vedoucí školní kuchyně Dagmar Horáčkové 27. ledna 2021, jejíž výpověď byla v letošním roce soudem shledána jako neplatná.