Dílo předního slovenského sochaře Igora Mosného z Trenčína vzniklo podle návrhu výtvarníka Milana Boudy, člena spolku Uherskobrodští patrioti, kteří s myšlenkou na jeho zhotovení přišli už v roce 2017.

Do plánů a představ však podle brodského místostarosty Petra Vrány vstoupila koronavirová epidemie, a tak byla Broďanům plastika předána až v červnu 2021 v rámci prvního dne Bílokarpatských slavností. Plastiku za zhruba 600 tisíc korun požehnal uherskobrodský kněz Svatopluk Pavlica. Dílo o velikosti zhruba metru čtverečního stojí na 80 cm vysokém podstavci.

Premiéra filmu Tichý společník v kině Hvězda v Uherském Hradišti.
Film Tichý společník uvedl v Hradišti jeho režisér, kapela Narychlo i dva psi

„Dílo obsahuje třináct detailů jednotlivých budov, konkrétně zeměpanský hrad, Vítkovskou bašta, Bílou baštu, předsunutou obrannou věž, dominikánský klášter, Panský dům, Hradišťskou bránu, rodný dům J. A. Komenského, radnici, Těšovskou bránu, Českobratrský sbor a věž, kostel M. J. Husa a Nivnickou bránu. Zajímavostí je popis všech objektů v češtině a také ve slepeckém písmu,“ upřesnila Markéta Švehlíková z uherskobrodské radnice.

K příjemné atmosféře slavnostního odhalení plastiky přispěli také učitelé Základní umělecké školy v Uherském Brodě Pavel Vacek a Štěpán Straka a členové Šermířského klubu Uherský Brod.