„Čekalo se na příjezd podstatné součásti monumentu, tedy podstavce. Ten se objevil asi po 40 minutách na korbě valníku s hydraulickou rukou. Je třeba si představit jak velikost, tak i váhu podstavce. Materiál je pískovec, rozměry soklu jsou přibližně 1mx1mx1m. Váha by tedy byla 3,5 tuny. Tuto „maličkost“, pocházející z lomu ve Východních Čechách poblíž Náchoda, bylo třeba opatrně usadit na předem připravený základ v chodníku před radnicí,“ popisuje Jan Kment ze sdružení Uherskobrodští Patrioti počátek instalace piedestalu.

Kámen se podle Kmenta podařilo usadit s centimetrovou přesností.

„Na něj pak sám mistr připevnil bronzovou plastiku města z časů středověku, kolem roku 1643, tedy období života Jana Ámose Komenského. Plastika, pro kterou podklady vytvořil, tedy nakreslil, předseda Spolku Uherskobrodských Patriotů pan Milan Bouda, zobrazuje 13 významných objektů města, tak, jak se daly vyčíst, vydedukovat z historických knih vážících se k tomuto úseku života J. A. Komenského. Žádný ucelený obrázek města středověku neexistoval,“ doplňuje Jan Kment podrobnosti.

Patrioti podle jeho slov usilovali o zhotovení artefaktu řadu let. Až zařazením monumentu do finančního plánu města v loňském roce se však podařilo myšlenku úspěšně realizovat.

„Plastika je umístěna na frekventovaném a důstojném místě, odpovídající jejímu významu. I když slavnostní odhalení monumentu se odkládá do doby než to hygienická situace a počasí dovolí, přesto bude budit už teď zaslouženou pozornost občanů města i turistů. Díky všem, kteří se zasloužili o vybudování této úctyhodné památky, která přiblíží všem dosud neznámý obraz našeho města,“ dodává Jan Kment závěrem.