Daleko bezpečněji se již zanedlouho budou cítit obyvatelé Uherského Hradiště, Starého Města, Kunovic a Uherského Brodu. „Tyto projekty jsou momentálně ve fázi příprav. Patří mezi investiční akce, které plánujeme uskutečnit do roku 2019," informovala mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková. Na stavební akce v Kunovicích a Uherském Brodě je v tuto chvíli vypsáno výběrové řízení na zpracovatele dokumentace pro stavební povolení.

Předpokládané dokončení této dokumentace se odhaduje na druhou polovinu roku 2016. Protipo­vodňová opatření v Uherském Hradišti a Starém Městě vkročí již do své druhé etapy a jsou v současné době ve fázi zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Ta by měla být hotová ve třetím čtvrtletí letošního roku. První etapa v roce 2013 zajistila protipovodňovou ochranu pro obě zmíněná města proti stoleté vodě. Napomohlo tomu více než osm kilometrů ochranných hrází a zdí při řece Moravě, obtok Baťova kanálu, zemní valy či betonové zdi. Došlo také k navýšení hráze řeky Moravy o 30 centimetrů. Investice dosáhly výše 222 milionů korun a měly by do budoucna obě města ochránit před náporem až stoleté vody. Ta je charakteristická průtokem 818 metrů krychlových vody za vteřinu.

Povodí Moravy plánuje do konce roku 2019 celkem deset investičních akcí ve Zlínském kraji předběžně za 638 milionů korun. Rozloha Povodí Moravy zasahuje celkem do sedmi krajů.