Zdeněk Kroča, 75 let

Zdeňka Bilíková, nedožitých 89 let

Věra Marková, 80 let

Marie Cilečková, 85 let

Michal Hanáček, 42 let

František Řezníček, 67 let

Alois Novák, 71 let

Marie Čamková, nedožitých 85 let

Marie Kolajová, 83 let

Miloslav Tesař - „Česťa“, nedožitých 70 let

Michal Grebeníček, 51 let

Marie Váverková, 88 let

Vít Polášek, 87 let

Anna Máčalíková, 86 let