Rokem muže měl být už ten loňský. Protože se však více než polovinu plánovaných akcí nepodařilo uskutečnit kvůli omezením souvisejícím s pandemií koronaviru, rozhodla se nemocnice věnovat projektu i rok letošní.

„Navazujeme na to, co jsme měli přichystané. Příkladem může být právě Movember, což je akce zaměřená na záchyt takzvaných němých karcinomů prostaty. Protože se nemohl uskutečnit v tradičním listopadovém termínu, proběhne nyní v únoru a poté i v listopadu,“ prohlásil ředitel Uherskohradišťské nemocnice Petr Sládek.

Na muže necílí Uherskohradišťská nemocnice náhodou. Statisticky jde totiž o skupinu, která má tendenci své zdravotní potíže spíše přehlížet. Zatímco většina žen pravidelně navštěvuje svého gynekologa kvůli prevenci, muži přicházejí k urologovi často až ve chvíli, kdy se u nich projeví zdravotní potíže. To však může být, zejména v případě onkologických diagnóz, už pozdě.

Hlavní programovou náplň celoročního projektu má na starosti Urologické oddělení.

„Připravujeme pro veřejnost řadu informací o nejčastějších onkologických onemocněních a chceme také poukázat na možnosti jejich prevence a léčby. Na prvním místě se budeme zabývat nejčastější malignitou mužů - rakovinou prostaty, jejíž četnost rok od roku stoupá. Vyhýbat se nebudeme ani dalším tématům, jako je například porucha plodnosti a s ní spojená role urologa v diagnostice a léčbě tohoto civilizačního onemocnění, nebo třeba dětská urologie, kterou se rovněž zabýváme. Bohužel stoupá i četnost malignit tlustého střeva, k osvětě v této oblasti proto přizveme chirurgické oddělení,“ popsal primář Urologického oddělení Uherskohradišťské nemocnice Marek Heča.

KNÍRATÁ AKCE STARTUJE UŽ PŘÍŠTÍ TÝDEN

Movember, jedna z nejdůležitějších akcí projektu, odstartuje v pondělí příštího týdne a potrvá až do pátku 26. února. Jejím symbolem bude opět knírek. Muži mohou přijít každý všední den v čase od 7.00 do 14.30 hodin na Oddělení klinické biochemie, kde jim laborantky zdarma provedou test z malého množství krve, který spolu se zaznamenáním osobním údajů nezabere více jak několik minut.

K návštěvě není třeba lékařské doporučení, nutné je však dostavit se bez příznaků onemocnění Covid-19.

„Zájemci se nemusí nikde hlásit, nemusí být ani na lačno. Záleží jen na nich, kdy si udělají chvilku času. Hned v ten samý den můžeme pacientům říct, jestli mají vše v pořádku, nebo jestli jsou v takzvané „šedé“ zóně a měli by se nechat vyšetřit, nebo jestli už jejich výsledky signalizují vážný problém,“ řekla Bronislava Rozhonová, primářka Oddělení klinické biochemie Uherskohradišťské nemocnice.