Pozornost je upřena především na oddělení následné a ošetřovatelské péče a zdravotně sociální středisko. Právě na těchto pracovištích je pečováno o dlouhodobě nemocné pacienty, mnohdy upoutané na lůžko. Nemocnice na těchto odděleních disponuje 122 lůžky, která jsou téměř vždy plně obsazena,“ přiblížila mluvčí Uherskohradišťské nemocnice Lucie Sedláčková.

Společné opomíjení

Ve společnosti jsou potřeby seniorů často opomíjeny, místy až ignorovány.

„Cílem projektu je upozornit veřejnost na důležitost vnímavého a citlivého přístupu k nim, zlepšení prostředí oddělení, která se pacientům v seniorském věku věnují, a získání prostředků na kvalitní přístrojové vybavení těchto pracovišť. V rámci jednotlivých oddělení bude pozornost zaměřena zejména na kvalitu poskytované péče,“ prozradila Sedláčková.

Zajímavé akce i přímá pomoc

V tematickém ročníku uspořádá nemocnice rozmanité doprovodné akce. Jednou z prvních vlaštovek bude výstava výtvarných děl klientů z Domova pro seniory v Uherském Hradišti v nemocniční galerii Patro. Nebudou chybět přednášky, semináře, benefiční koncert i tradiční den pro rodinu.

Podpora Roku seniora započala ze strany Uherskohradišťské nemocnice už v listopadu 2021, kdy bylo zakoupeno 113 kusů pasivních antidekubitních matrací. Ty byly v prosinci umístěny na lůžka na oddělení následné a ošetřovatelské péče. Nákup matrací v hodnotě 600 tisíc korun hradila nemocnice z vlastních zdrojů.

„Letos nás také čekají stavební úpravy na Zdravotně sociálním středisku. Jedná se především o opravu fasády, montáže nových žaluzií a výmalbu pokojů. Z přístrojového vybavení bychom chtěli pořídit zvedák pro lepší a šetrnější manipulaci s pacienty. Na oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny plánujeme zakoupit nové elektroléčebné přístroje. Ty účinně napomáhají snížit bolesti, stimulovat nebo naopak relaxovat svaly a zlepšit prokrvení tkání. Věřím, že tuto léčebnou terapii senioři obzvlášť ocení,“ prozradil chystané akce předseda představenstva Petr Sládek.

Z hlediska dlouhodobých investic se nemocnice připravuje na rekonstrukci budovy „staré interny“. Ta v budoucnu poskytne oddělením pečující o seniory nové moderní a centralizované pracoviště.