Oceněná multimediální instalace vznikla jako součást expozice Na jevišti světa. Jan Amos Komenský a jeho doba, která byla otevřena v březnu 2022.

Inspirací byla Komenského kresba města ze spisu Labyrint světa a ráj srdce, ta byla přetvořena ve 3D model, na nějž je technikou UV mapování promítána animace zachycující putování Poutníka labyrintem. Informovala o tom Lenka Pospíšilová z Muzea J. A. Komenského.

„Přihlášené projekty musely být audiovizuální tvorbou vytvořenou pro muzeum, ať už se jednalo o video propagační, animaci či komplexní audiovizuální instalaci. O vítězství za rok 2022 usilovalo 32 projektů z celého světa. Hlavní cenu mohl získat pouze jeden z nich, v letošním ročníku to bylo slovinské video Vladimir Makuc, Man Who Loved Birds,“ prozradila Deníku Lenka Pospíšilová.

Kromě této ceny však porota, složená z evropských expertů z různých kulturních odvětví, udělila i dvě čestná uznání.

„Jedno získala observatoř z australského Sydney, druhé pak uherskobrodský exponát The Labyrinth of the World and Paradise of the Heart,“ dodala Lenka Pospíšilová.