Při obchůzce nevynechali obchod rodiny Červenákovy ani lékárnu rodiny Stanclovy. Obě rodiny totiž patří mezi nejdlouhodobější podporovatele Charity v Uherském Hradišti.

Chybět nemohly ani zastávky na římskokatolické faře u děkana p. Josefa Říhy či před radnicí, kde koledníky čekal starosta města Stanislav Blaha se svými místostarosty Pavlínou Jagošovou a Čestmírem Boudou. Hudební kulisu tam obstarali muzikanti kolem Pavla Štulíra.

Rekordní výtěžek sbírky v Hradišti jde pro děti na ZŠ a MŠ na Šafaříkově ulici. Šek od starosty města převzal ředitel školy Karel Zeráň (vpravo).
Rekordní výtěžek sbírky v Hradišti jde pro děti na ZŠ a MŠ v Šafaříkově ulici

Tři koně Toby, Bellu a Dášu sedlaly tři dámy v kostýmech z Ranče Nevada. „Tito koníci už nám jeli sbírku několikrát, děvčata taktéž. Dle tradice se černí do podoby černého mudrce ta nejmladší z jedoucích dívek,“ poznamenal Dalibor Jirásek.

Letos by mělo v padesáti obcích a městech působnosti Charity Uherské Hradiště absolvovat Tříkrálovou sbírku zhruba 470 skupinek koledníků.

„Do ulic by se měli ti uherskohradišťští vydat o následujícím víkendu, až jim v sobotu 6. ledna po mši svaté v 8.30 hodin požehná v kostele sv. Františka Xaverského farář Josef Říha,“ upřesnila koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Uherské Hradiště a její pastorační asistentka Karolína Flekačová.

Letošní Tříkrálová sbírka se na území ČR koná od 1. do 14. ledna

Charita Uherské Hradiště s Římskokatolickou farností Uherské Hradiště pořádají v sobotu 6. ledna od 15 hodin v kostele sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti jako benefici i poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky (TKS) Tříkrálový koncert Pěveckého sboru Dvořák Uherský Brod.

Posluchači se mohou těšit také na sólisty Moniku Koubovou, Josefa Ševečka, Ctibora Boráně a varhanní doprovod v podání Jaroslava Šmilauera. Pěvecký sbor vystoupí pod dirigentskou taktovkou Petra Kučery.

Historie Tříkrálové sbírky v České republice

Svátek Tří králů je vyvrcholením a ukončením Vánoc. Připomíná okamžik zjevení Krista všem lidem jako krále všech.

Zvyk Tříkrálového koledování v českých a moravských krajích obnovila Charita Česká republika v roce 2000, kdy nejdříve na Moravě, a o rok později již po celé České republice, začala za spolupráce farností, obecních a městských úřadů a především velkého počtu dobrovolníků organizovat Tříkrálovou sbírku.

Navázala tím na tradici, kdy v minulosti chodily chudé děti převlečené za Tři krále a přinášely požehnání, které zapsaly na rám vstupních dveří do stavení ve formě tří písmen K+M+B+.

Tři známé litery nejsou začáteční písmena jmen králů Kašpara, Melichara a Baltazara, jak se občas někdo mylně domnívá, ale jsou zkratkou latinského Kyrios mansionem benedicet – Pán, žehnej tomuto domu.