SŠPHZ si totiž v prvních listopadových dnech připomněla 70. výročí založení průmyslové školy, 75. výročí založení hotelové a učňovské školy, 75. výročí založení zdravotnické školy v Uherském Hradišti i zahájení činnosti vyšší odborné školy. Historie těchto tradičních středních škol se přitom během jejich existence mnohdy prolínala.

Zdravotnická škola zahájila činnost jako Vyšší sociálně zdravotní škola, hotelová škola jako základní učňovská škola a průmyslovka jako Průmyslová škola letecká. Tyto školy se vyvíjely samostatně až do roku 2008, kdy došlo ke sloučení střední průmyslové školy a střední školy hotelové a obchodní a tento celek se v roce 2010 sloučil se střední zdravotnickou školou.

Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická a Vyšší odborná škola v Uherském Hradišti. Zážitkový den pro žáky.Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická a Vyšší odborná škola v Uherském Hradišti. Zážitkový den pro žáky.Zdroj: Tereza Bahulová, se souhlasemDalším důležitým mezníkem bylo letošní zahájení činnosti vyšší odborné školy.

„Vznik a vývoj odborného školství v Uherském Hradišti patří neodmyslitelně k jeho historii. Odhadujeme, že brány škol za dobu jejich působení opustilo asi 25 tisíc absolventů, což odpovídá dnešnímu počtu obyvatel našeho města,“ uvedl ředitel školy Jaroslav Zatloukal.

Škola nabízí vzdělávání v technických oborech (strojírenství, elektrotechnika), v oborech gastronomických služeb a potravinářského průmyslu (hotelnictví, kuchař-číšník, cukrář) a v oborech ošetřovatelských služeb (praktická sestra, všeobecná diplomovaná sestra). „V následujícím období chceme rozšířit nabídku o vzdělávání v oborech zdravotnické a technické lyceum.“ poznamenal Jaroslav Zatloukal.

Střední škola průmyslová, hotelová, zdravotnická a Vyšší odborná škola Uherské Hradiště

Aktuálně školu navštěvuje 965 žáků střední školy a 37 studentů Vyšší odborné školy.

Zaměstnává 130 interních zaměstnanců a 12 externích.
Roční rozpočet školy je 113 milionů korun.

Oslavy a připomenutí „narozenin“ připadly na 2. a 3. listopadu. Žáci a vyučující si užili zážitkový den, v rámci něj se uskutečnilo netradiční vyučování. V rozvrhu hodin měli například předměty Jak uvázat kravatu, Morseova abeceda nebo Výroba svíček.

Oslavy zpestřila také akademie školy, kde vystoupilo žactvo i zástupci pedagogického sboru. Pro absolventy a přátele školy se otevřely dveře v pátek odpoledne. Mezi přítomnými nechyběli například senátor Josef Bazala, hejtman Radim Holiš, ředitelé dalších středních škol v Uherského Hradiště.

„Chtěl bych popřát škole, aby měla dobře připravené středoškoláky na to, co je čeká nejen na vysokých školách, ale také v praxi a mohli nám pomoct překonat výzvu, která přijde v roce 2030, kdy 70. ročníky začnou odcházet do důchodu a my víme, že v devadesátkách se jejich náhradníci a jejich nástupci nenarodili. To bude chtít velké společné úsilí,“ prohlásil při oslavě výročí Radim Holiš.

Roční rozpočet školy je 113 milionů korun.