Jednou z největších ostud Uherského Hradiště je pro Marii Vaculovou Seidlovou a další obyvatele města parkoviště na sídlišti ve Štěpnicích v sousedství supermarketu Albert.

„Parkoviště je hojně využíváno i studenty z učiliště. Nevím přesně jak dávno už to je, ale město se chlubilo opravou parkoviště, kde místo jakékoliv úpravy terénu pouze nechalo namalovat dělící čáry na totálně zdemolovaných panelových blocích. Jak jsem to viděla, nevěděla jsem, zda se smát, nebo brečet,“ popsala Marie Vaculová Seidlová Deníku.


Nahrává se anketa ...

Léta neupravovaný panelový podklad, na němž se zub času podepsal nepřehlédnutelným způsobem, stejně tak jako přeplněnost parkoviště, je trnem v oku také dalším obyvatelům města, například Pavlu Škrabalovi, Miroslavě Vavřincové nebo Jiřímu Klapkovi.

Posledně jmenovaný poukazuje na nevhodné parkování automobilů podél panelových domů.

„Ta auta jsou tam natlačená jako sardinky v plechovce. Častokrát některá vybočují do silnice, takže by tudy hasiči projeli jen s velkými obtížemi. Řešením by bylo vybudovat místa stání příčně. Stačilo by jen oželet metrový pás trávy,“ argumentuje Jiří Klapko.

Nevzhledné zákoutí uprostřed bývalých kasáren. Ráj sprejerů i chátrající sklady
Ostudy Uherského Hradiště, 5. díl: Nevzhledné zákoutí uprostřed bývalých kasáren

Podle Františka Prachmana z Místní komise Štěpnice bývá parkoviště u Albertu většinou zaplněno lidmi z prvního bloku a přilehlých bytovek v ulici Zahradní, kde už kapacitu zvýšit nelze. „Otázkou je i to, kolik veřejných míst zůstane po prodeji plochy developerovi, který město plánuje,“ přemítá František Prachman.

Přeplněnost ostatních komunikací je podle něj dána především větším počtem vozidel v některých rodinách. „Není výjimkou, že v jedné rodině jsou tři až čtyři auta, a to je podle mého názoru luxus. Jako člen Místní komise Štěpnice dlouhodobě volám po zřízení rezidentní zóny, ale bezvýsledně. Ta by pomohla neutěšenou situaci zlepšit,“ míní František Prachman. Bez jejího zavedení by podle něj Štěpnicím nepomohlo ani vybudování více než tří set nových parkovacích míst.

Nejnebezpečnější křižovatka Zlínského kraje v Uherském Hradišti pod drobnohledem
Ostudy Uherského Hradiště, 4. díl: Nejnebezpečnější křižovatka Zlínského kraje

Podle uherskohradišťské radnice řeší plochu stávajícího parkoviště u Albertu ve Štěpnicích Územní studie centra sídliště. V rámci této studie je aktuální plocha součástí třetí etapy regenerace centrální části sídliště, která zahrnuje areál bývalých jeslí, nákupní středisko s okolím a ulicí Zahradní, a pak také stávající parkoviště.

„Na místě parkoviště je navržen polyfunkční objekt, parkování bude spuštěno pod terén do podzemní hromadné garáže, v úrovni parteru budou prostory pro občanskou vybavenost, obchody a služby. Z této podnože se pak vypíná bytový dům,“ upřesnil záměry vedení radnice její mluvčí Jan Pášma.

Útočištěm pochybných existencí se stává chátrající čtyřpatrová stavba v bývalých kasárnách na Zeleném náměstí v Uherském Hradišti
Ostudy Uherského Hradiště, 3. díl: Dům v kasárnách útočištěm problémových skupin

S parkováním obyvatel sídlišť se podle něj Uherské Hradiště, podobně jako většina měst, potýká nejen ve Štěpnicích, ale na všech sídlištích.

„Konkrétně ve Štěpnicích město v posledních letech opravilo plochy s přibližně 170 parkovacími místy. Především se jednalo o výměnu povrchů parkovišť, spojenou mimo jiné s legalizací parkovacích míst. A další etapy úprav se připravují,“ doplnil mluvčí.

V současné době připravuje radnice ve Štěpnicích tyto projekty:

  • Modrozelená infrastruktura - Štěpnice VI. – půjde mimo jiné o nová parkovací místa, požádáno o dotaci. Realizace se předpokládá v roce 2025.
  • Regenerace sídliště Štěpnice IV. – v polovině roku 2024 žádost o dotaci, realizace se předpokládá v roce 2025.