„Aby mohlo být město založeno, byla nutná domluva mezi panovníkem a klášterem. Tato listina byla první písemnou zmínkou o Uherském Hradišti. O rok později město dostává v královské listině práva. Například přes něj vedla královská kupecká stezka, což přinášelo peníze do městské kasy,“ vysvětlila historička Slováckého muzea Blanka Rašticová. Hradiště se mělo stát pevností k ochraně země před nájezdníky z východu.

Původně bylo město označené jako Nový Velehrad, v roce 1297 se písemně objevuje název Hradiště. „Tento dokument je nejstarším v uherskohradišťském archivu. Zemský komoří v ní řeší spor Uherského Hradiště a Kunovic,“ přiblížil obsah listiny ředitel archivu v Uherském Hradišti Lukáš Čoupek. Přívlastek Uherský byl poprvé použit v roce 1587.

Oslavy založení města vyvrcholí v neděli. Od půl jedenácté bude slavnostní mši svatou sloužit arcibiskup Jan Graubner v kostele sv. Františka Xaverského. „Kázání biskupa Graubnera jsem domlouval ve spolupráci s městem už od března. Jeho kázání bude o daru života ve společenství,“ prozradil farář Josef Říha. Oslavy se večer přesunou do Slováckého divadla, kde bude předána Cena města. Tu za celoživotní propagaci Uherského Hradiště za rok 2016 převezmou folklorista František Ilík a entomolog Albert Gottwald.

Podle starosty města Stanislava Blahy jsou právě lidé, kteří město utvářeli a utváří, nejdůležitější v historii města. „Máme tady neobyčejně krásné prostředí, bohatý spolkový život a vyspělou kulturu. To všechno nevzniklo náhodou či vlivem jednoho historického momentu,“ domnívá se starosta.

Město si výročí připomíná celý rok, například Dopolednem s armádou ČR, cyklem besed z místní historie nebo vznikem internetové encyklopedie dějin Uherského Hradiště.