Důvodem pro omezení rychlosti je snaha zvýšit bezpečnost chodců v této části sídliště. „Jedná se o přechod, u kterého narůstá jeho dopravní význam. Důležitým cílem chodců je základní a mateřská škola, což zvyšuje důraz na bezpečnost dětí,“ zdůraznil starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Díky rozvoji bytové zástavby podle jeho slov také roste počet rodin s dětmi, které se v místě pohybují. „Je proto zapotřebí přistoupit k opatřením, která přispějí k bezpečnějšímu pohybu chodců,“ vysvětlil Blaha.

Uherskohradišťská nemocnice slaví 100 let
100 let od svého založení slaví Uherskohradišťská nemocnice

Radnice tímto krokem reaguje nejen na postupný rozvoj dané lokality, ale také na podněty občanů a Místní komise Východ, která se možnostmi zvýšení bezpečnosti v ulici Sadová opakovaně zabývala.

Úsek bude osazen shodným dopravním značením jako na ulici Větrná, a to ještě v prvním čtvrtletí letošního roku.

Hradišťany i jejich město zvěčnili na fotografiích studenti. Snímky teď zdobí Palackého náměstí. Vernisáž uspořádali na SUPŠ.
Hradišťany i jejich město zvěčnili studenti na snímcích. Ty nyní zdobí náměstí

Snížení rychlosti navíc není jediným připravovaným opatřením pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu na sídlišti.

„Na ulicích Sadová a Větrná plánujeme ještě v letošním roce podpořit bezpečnost také ukazateli rychlosti projíždějících vozidel,“ uzavřel starosta města.