Už více než deset let stojí na Zeleném náměstí v bývalém areálu kasáren v Uherském Hradišti opuštěný a postupně chátrající rozestavěný čtyřpatrový dům.

Při pohledu rozbitým oknem dovnitř je patrné, že prostory využívají buď lidé bez domova, nebo se tam scházejí problematické skupinky. Z hromad prázdných PET lahví a několika brlohů je zřejmé, že objekt bývá cílem nezvaných hostů.


Nahrává se anketa ...

Řada oken v přízemí je navíc, evidentně z bezpečnostních důvodů, zazděná. Dům působí dojmem squatu. Deníku se nepodařilo kontaktovat jeho majitele.

Jedním z důvodů může být i to, že údajně dochází ke změně vlastníka nemovitosti. Doposud je v katastru nemovitostí uveden jako majitel Jaroslav Novotný.

„Vypadá to, jakoby tu takhle opouštěná měla stát navěky. Občas je vidět, jak se v přízemí scházejí partičky mladých a bůh ví, co uvnitř provádějí. Opravdu by to chtělo co nejdříve něco udělat, aby se tam pochybné existence nezabydlely natrvalo,“ míní šedesátiletý Antonín, jenž bydlí v domě v těsné blízkosti.

Podle informací mluvčího radnice v Uherském Hradišti Jana Pášmy jde o rozestavěnou stavbu v soukromém vlastnictví. „Její zabezpečení proti vniku cizích osob je průběžně kontrolováno.

Na základě výzvy stavebního úřadu bude objekt znovu prohlédnut a zjištěné závady odstraněny. Termín dokončení stavby podle platného stavebního povolení je do 31. prosince 2026,“ informoval radniční mluvčí.

Vznik hradišťských kasáren se váže k roku 1932. Stavba areálu se uskutečnila ve dvou etapách. Ta první v letech 1930 až 1932, druhá v letech 1937 až 1939.

Novodobá historie areálu bývalých kasáren:

2001 – zrušení vojenské posádky
2002 – majetek státu prohlášený za zbytný, a je schválený územní plán umožňující civilní využití
2003 – areál převedený do majetku města a je schválena koncepce jeho využití
2003 – projekční příprava, žádosti o dotace na bytovou výstavbu
2004 – žádosti o dotace z fondu EU na vzdělávací zónu, zahájení adaptace objektů na startovací byty a byty pro seniory, dokončení komerční zóny včetně okružní křižovatky
2005 – rozhodnutí o finanční podpoře z fondu EU a rozpočtu ČR, zahájení stavebních prací ve vzdělávací zóně, zahájení provozu depozitáře Slováckého muzea
2006 – otevření vysokoškolského kampusu
2009 – revitalizace veřejného prostranství ulice Verbířské
2010 – revitalizace Zeleného náměstí, založení městského parku Za Plotem

MOHLO BY VÁS ZAUJMOUT: Další fáze demolice bývalého pivovaru v Jarošově

Demolice pivovaru Jarošov 20. února 2024 | Video: Pavel Bohun