Zdeněk Skalička, 82 let

MgA. František Macek, 77 let

Štěpánka Dvořanová, 97 let

Vladimír Vychodil, 78 let

Marie Číhalová, 88 let

Rudolf Rozsypálek, 93 let

Ing. Vladislav Peprníček, 89 let

Anna Žišková, 68 let

Jana Malíková, 77 let

Josefa Kořínková, 88 let

Danuše Doležálková, nedožitých 79 let