Město Uherské Hradiště totiž v jejích prostorách ocenilo své nejlepší učitele v rámci každoročního Slavnostního ocenění pedagogických pracovníků. „Škola je velmi cenná v tom, že člověku nastaví řád. Po odchodu z mateřské školy se zavádí jakási pravidla a člověk je musí respektovat. I třeba já osobně dnes stále ještě nejraději docházím do práce na osmou hodinu…," přivítal desítky kantorů v sále Reduty starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Učitelé hned z několika škol na území města si převzali ocenění v několika kategoriích, mezi nimiž nechyběly tituly Výrazná pedagogická osobnost, Začínající pedagogický pracovník, či Dlouhodobý přínos pedagogické praxi. Programem provázel herec Slováckého divadla David Vacke, o kulturní vystoupení se postaraly například děti ze ZŠ Větrná či další herec Slováckého divadla David Macháček.