V prostorách velkého sálu Reduty ocenili starosta Uherského Hradiště Květoslav Tichavský a místostarostové Evžen Uher, Stanislav Blaha a Zdeněk Procházka dvě desítky kantorů v rámci kategorií Výrazná pedagogická osobnost, vynikající začínající pracovník, dlouhodobý přínos v pedagogické praxi či pedagogičtí pracovníci ostatních zřizovatelů na území města. „Naše práce rozhodně není žádný stereotyp. Právě naopak, každá hodina naší činnosti je zcela jiná," sdělil Jiří Švehlík ze základní školy Za Alejí své důvody pro to, proč se profesně věnovat kantorskému řemeslu. Stejně jako ostatní ocenění pedagogové, i on zodpovídal otázku, na základě čeho by doporučil budoucímu zájemci o učitelský post, aby takto opravdu učinil. „Z pozice rodiče také musím doma občas zvýšit hlas, proto velmi oceňuji práci všech kantorů," ocenil naopak činnost pedagogů místostarosta města Stanislav Blaha ve svém krátkém proslovu. Ten uskutečnil společně s dalšími představiteli města, se kterými měli mimo jiné za úkol krátce zavzpomínat na nejvýraznější učitele ze svého mládí. Programem provázel herec Slováckého divadla David Vacke, svým vystoupením odpoledne zpestřili například žáci Základní umělecké školy či studenti gymnázia v Uherském Hradišti.

Ocenění učitelé: Zdenka Andrýsková; Marie Bednaříková; Martina Dörrová; Veronika Němečková; Tomáš Pírek; Markéta Jahodová; Pavla Juráňová; Lenka Lacová; Šárka Pekařová; Jiří Švehlík; Alena Kašparová; Danuše Kutálková; Ladislav Botek; Vladimíra Janečková; Jitka Polišenská; Miroslava Rokytová; Irena Skrášková; Martin Šimůnek; Magdalena Uhrová; Soňa Zemánková