Za podpory Iniciativy Angels zde zdravotníci procvičovali příjem pacienta s podezřením na akutní cévní mozkovou příhodu (CMP), známou také jako mozková mrtvice. Tato globální nezisková organizace se dlouhodobě věnuje zlepšování péče o pacienty s tímto onemocněním.

„Během tréninku jsme se soustředili na několik klíčových aspektů péče o pacienta, včetně rychlé identifikace příznaků, efektivní komunikace v rámci týmu a optimalizace času od přijetí pacienta až po zahájení léčby,“ popsal průběh simulace primář neurologického oddělení Pavel Zicháček.

Významná spolupráce a vysoká úroveň péče

Díky podpoře a vedení Iniciativy Angels mohli zdravotníci detailně projít každý krok procesu, najít a stanovit oblasti pro zlepšení a získat praktické zkušenosti, které mohou mít přímý dopad na životy pacientů.

close Čas rozhoduje o životě. Nemocnice v Uherském Hradišti cvičí boj s CMP info Zdroj: Uherskohradišťská nemocnice zoom_in Čas rozhoduje o životě. Nemocnice v Uherském Hradišti cvičí boj s CMP

„Účast na těchto simulačních trénincích je pro naše oddělení klíčová, a to především z hlediska dosažení rychlejší a účinnější péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou, což může významně ovlivnit jejich šance na uzdravení a snížení rizika dlouhodobých následků. Současně se nám také k naší radosti potvrdila vysoká úroveň kvality poskytované péče, kterou na našem oddělení pacientům poskytujeme,“ dodal primář Zicháček.

Mozková mrtvice je náhlá porucha krevního oběhu mozku, která může vést k nevratnému poškození mozkové tkáně a vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Čas hraje při tomto stavu klíčovou roli.