V předchozích letech město Uherské Hradiště provedlo podobné práce na úseku od křížení s ulicí Za Humny po mostek k MŠ Jarošov na sídlišti Louky, sedimentační nádrži a propustku pod komunikací Za Humny. Letos pokračovali se zbylou částí až po silnici II/497.

Část vytěženého sedimentu nechalo město uložit na březích, kde následně dojde k vysvahování a osetí trávou, zbytek odvezli na skládku.

"Jsme si vědomi, že velkým problémem tohoto drobného toku je vyústění odpadních vod z ulice Před Branou. Při minimálním průtoku vody v době bez srážek pak dochází k zahnívání vody v korytě a následným problémům se zápachem. Věříme, že v letošním roce bude zahájena stavba odkanalizování ulice Před Branou a následně by se Jarošovský potok mohl stát zajímavým prvkem tohoto sídliště," poznamenal k věci starosta města Stanislav Blaha.