„V prvním kole se porota zaměřila především na celkovou urbanistickou a architektonickou kvalitu návrhů, na řešení architektonického detailu, na míru respektu k historickým hodnotám, tedy památkové zóny jako celku, a na realizovatelnost návrhu,“ přiblížila místostarostka Pavlína Jagošová.

Do druhého kola postoupily čtyři návrhy, které autoři dopracovali podle doporučení poroty. Tu tvořili architekti z praxe i akademické sféry. K hodnocení byli přizváni také experti z oborů dopravy, památkové péče a archeologie.

„Ve druhé fázi se hodnotily dopracované návrhy a odhlasoval nejkvalitnější návrh. Jde o práci autorského kolektivu ofschem architekti z Brna, kterému porota navrhla vyplatit první cenu,“ sdělil mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Vítězný tým bude nyní vyzván k finalizaci návrhu a zpracování projektové dokumentace, včetně dokumentace pro výběr zhotovitele a autorský dozor.

Vítězný návrh představuje podle radnice základní filozofii budoucí podoby náměstí. S jeho autory bude město návrh dále rozpracovávat a precizovat až do nejmenšího detailu.

„Řešení budeme konzultovat s dotčenými orgány státní správy, především památkové péče a dopravy, se správci inženýrských sítí, s organizátory kulturně společenských akcí, také s odbornými komisemi rady města a zapojíme i veřejnost,“ slíbil Jan Pášma.

Studenti. Ilustrační foto.
Šest středních škol a gymnázií v Uherském Hradišti a Brodě. Jaký je o ně zájem?

Náměstí by podle hradišťského starosty Stanislava Blahy mělo primárně sloužit lidem, a ti by se na něm měli cítit příjemně. „Proto ve vítězném návrhu oceňuji nové vodní prvky, ekologické nakládání s dešťovou vodou, doplnění zeleně, bezbariérové řešení a celkové zklidnění dopravy,“ řekl Stanislav Blaha. Zmínil, že návrh počítá s připomenutím pozůstatků kostela sv. Jiří, který dříve stával uprostřed náměstí.

Z pohledu dopravy bude náměstí dostupné už pouze z ulice Poštovní, bude sloužit jako jediná obousměrná komunikace. V ulici bude zrušen chodník u pošty a naopak se rozšíří chodník na protější straně, stejně jako vozovka v Poštovní ulici. Krátkodobé parkování na náměstí má být podél průčelí radnice a pošty, a to pouze jednostranně.

Čapí hnízdo s čápem u Základní školy Staré Město; březen 2024
Čápi přiletěli na Moravu s předstihem, sledujte je v hnízdech on-line

„Jednosměrná trasa pro zásobování a dopravní obsluhu má vést z ulice Poštovní podél budovy pošty, lékárny a podél severní fronty náměstí, tedy nikoliv před průčelím jezuitské koleje a kostela sv. Františka Xaverského,“ naznačil Jan Pášma.

Ulice Nádražní má být průjezdná pouze pro zásobování v podobném režimu, jako ulice Havlíčkova či Prostřední. „Nové řešení Nádražní ulice kromě důstojného vstupu do města od vlakového nádraží umožní i vznik menších tržních míst s případným umístěním foodtracků. Kromě toho díky vyčlenění pěší zóny podpoří město v této ulici vznik dalších venkovních zahrádek kaváren, cukráren či podobných zařízení,“ dodal mluvčí radnice v Hradišti.

V hradišťském HUBu vystavují čtyři kantoři ze SUPŠ
VIDEO: V Hradišti vystavují čtyři kantoři ze SUPŠ, mezi nimi i exředitel školy

Na druhém místě se v soutěži na rekonstrukci Masarykova náměstí umístil Peer collective z Brna. Třetí cena udělena nebyla. Soutěž byla organizována pod záštitou České komory architektů a je podpořena dotací Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 400 tisíc korun.

Soutěžní návrhy budou představeny veřejnosti na výstavě, jejíž vernisáž je za účasti autorů naplánována na pondělí 29. dubna v 16 hodin v jezuitské koleji na Masarykově náměstí.