„Zaznamenali jsme zprávu o doplnění dokumentace, bohužel samotná dokumentace zatím není veřejná, tak lze těžko hodnotit hodnotit avizované změny. Jakmile bude k dispozici, podrobíme ji důkladné analýze a stále budeme stát na straně občanů, aby nám zde nevyrostlo něco, co by mělo negativní dopady na život, děti nebo okolí,“ uvedl zastupitel Jakub Grós (Piráti).

Vzhledem k harmonogramu změn ve spalovně jej zajímá, zda-li se v dokumentaci EIA porovnává férově výchozí stav. Změna totiž podle něj fakticky nebude probíhat ze spalování hnědouhelného prachu na spalování odpadků.

„Již víme, že příští rok dojde k čisté plynofikaci bez ohledu na to, jak to dopadne se spalováním odpadu. Plynofikaci vítáme jako dobré řešení a velký krok oproti současnému stavu, zároveň je tedy důležité, aby se po pár letech stav proti čistému plynu znovu nezhoršil,“ doplnil Jakub Grós.

Centrální tepelný zdroj CTZ Uherské Hradiště - teplárna v Mařaticích před modernizací.
Čisté Hradiště "torpédovalo" připomínkami budoucí proměnu spalovny

Podle jednatele společnosti CTZ Kamila Ondry, byly do studie doplněny výsledky všech požadovaných výpočtů a měření a vedení společnosti přistoupilo k úpravě projektu a dodatečným investicím.

Spalovna - CTZ v MařaticíchSpalovna - CTZ v MařaticíchZdroj: Vizualizace CTZ s.r.o.

„Je dobře, že teplárna do projektu doplnila systém odvětrání podzemního zásobníku na komunální odpad o záložní filtrační systém, který zajistí, že zápach ze skladovaného odpadu nebude do okolí unikat ani v době, kdy bude ZEVO mimo provoz. Obyvatelé z okolí teplárny tak mají jistotu, že místo prachu ze skládky uhlí je nebude obtěžovat zápach z odpadu,“ ocenil starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Vizualizace podoby spalovny společnosti CTZ v Mařaticích.
Nedostatky a výtky. Krajský úřad vrátil dokumentaci k modernizované spalovně

Dokumentace EIA byla podle informací společnosti CTZ doplněna a rozšířena především o hodnocení souhrnného vlivu emisí škodlivých látek, hluku z provozu ZEVO a nově také z provozu plynových technologií plynových kotlů a kogenerační jednotky na životní prostředí a zdraví lidí.

Do výpočtů byla zahrnuta i hluková zátěž, kterou vytváří dopravní špička na ulici Sokolovské, která k areálu teplárny přiléhá.

To samé podle jednatele CTZ Kamila Ondry platí i ohledně dopadů provozu ZEVO na zdraví lidí. Doplněná dokumentace říká, že z pohledu imisí škodlivých látek neexistují pro veřejné zdraví žádná významná rizika a v případě hlukové zátěže, doplněné o požadovaná měření, nedojde oproti současné situaci ke změně, a proto nedojde ani k žádné změně stávajících zdravotních účinků.

Svoz odpadu. Popelnice. Ilustrační foto.
Hradiště zdvojnásobilo poplatek za odpady. Trestáte vlastní lidi, zní z opozice

Využít při modernizaci teplárny kombinaci technologií na zemní plyn a ZEVO doporučila v květnu roku 2021 studie odborníků VUT Brno, Ústavu procesního inženýrství, v listopadu téhož roku ji schválilo zastupitelstvo Uherského Hradiště a v prosinci 2021 i valná hromada společnosti CTZ.

Podle harmonogramu modernizace by teplárna Mařatice měla ukončit spalování uhelného hruboprachu a přejít na spalování plynu v roce 2024. Zařízení na energetické využití odpadů chce společnost CTZ uvést do provozu v roce 2028, tedy o dva roky dříve, než vstoupí v platnost zákaz skládkování komunálního odpadu.

Společnost CTZ s.r.o. zásobuje tepelnou energií a teplou vodou domácnosti, průmyslové subjekty i odběratele z terciární sféry na území města Uherské Hradiště od roku 1966. Od roku 2009 je také výrobcem elektrické energie pomocí parní protitlaké turbíny. CTZ s.r.o. je součástí energetické skupiny ENETIQA.

Skupinu (dříve MVV Energie CZ) tvoří patnáct společností s působností v patnácti městech ČR. Mateřskou společností je od 9. prosince 2022 společnost Cube III Energy CZ s.r.o., která je součástí nezávislé evropské investiční skupiny Cube Infrastructure Managers zaměřené na infrastrukturní projekty střední velikosti. Tři hlavní pilíře strategie skupiny ENETIQA jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití odpadu. 

Zdroj: CTZ s.r.o.