„Já jsem tudy před lety devět roků chodila do základní školy v Mařaticích a za deštivého počasí to bývala krušná cesta. Stejným způsobem ji využívají školáci ze Sadů dodnes. Můj syn tudy několikrát týdně chodívá na fotbalové tréninky na mařatické hřiště. Určitě je výborný nápad zbudovat tam osvětlenou cyklostezku,“ řekla Deníku Tereza Horehleďová ze Sadů.

První etapu stezky pro pěší i cyklisty, kde se v současnosti nachází pouze částečně zpevněná a neosvětlená pěšina, která je navíc za nepříznivého počasí obtížně schůdná, začnou budovat už v srpnu.

Součástí stavebních prací má být komunikace v šířce tři metry s povrchem z betonové dlažby 20/20 cm, zřízení malého odpočívadla s lavičkou u kříže, odvodnění povrchových vod zatrubněným příkopem, osvětlení veřejným osvětlením a terénními úpravami okolí.

Stavba bude podle Dagmar Vackové z uherskohradišťské radnice rozdělena na dvě etapy, přičemž předpokládaný termín zahájení prací na první etapě je stanoven na 14. srpna a termín dokončení je plánován do poloviny letošního listopadu.

close Frekventovaná polní zkratka ze Sadů do Mařatic se promění v osvětlenou cyklostezku z betonové dlažby. info Zdroj: se svolením MěÚ Uherské Hradiště zoom_in Frekventovaná polní zkratka ze Sadů do Mařatic se promění v cyklostezku z betonové dlažby.

„Začátek řešené etapy je v ulici Pod Lipkami v Sadech v místě stávajícího napojení polní pěšiny s nezpevněným povrchem vedoucím do Mařatic na slepou místní komunikaci vedoucí ke hřbitovu,“ naznačila Dagmar Vacková. Konec úseku je podle ní u stávajícího kříže, kde dočasně stavba naváže na polní pěšinu.

Po výše uvedenou dobu nebude možné užívat úsek od ulice Pod Lipkami po kříž, protože bude zcela uzavřen. „Chápeme, že omezení provozu v místě stavby zkomplikuje řadě lidí život, ale jinak tuto stavbu bohužel nelze realizovat,“ vysvětlila místostarostka Uherského Hradiště Marcela Čechová.

Přístup k zahradám bude podle ní možný od Mařatic z ulice Konečná. „Jako objízdnou trasu je možné využít cestu vedoucí na konci Sadů z ulice Solná cesta nahoru do Mařatic s vyústěním do ulice Konečná,“ okomentovala omezení spojená se stavbou místostarostka Uherského Hradiště Marcela Čechová.

Stavbě podle uherskohradišťského starosty Stanislava Blahy předcházelo mnohaleté jednání s majiteli pozemků.

První etapa cyklostezky město přijde na 6,04 milionů korun. Akce bude spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Rozvoj městské mobility, přičemž očekávaná výše dotace je 5,1 milionů korun.

Na úsek realizovaný v letošním roce by měl v budoucnu navazovat další, ukončený v Mařaticích na ulici Konečné. V současné době se připravuje výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace, realizace této části se v případě získání dotace dá podle Dagmar Vackové předpokládat v letech 2024 – 2025.